Πρακτικά

Νοέμβριος 2022

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
ΤΡΙΤΗ
8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 17ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 8ης του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Ιούλιος 2022

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022
ΠΕΜΠΤΗ
28
ΙΟΥΛΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 16ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 28ης του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Απρίλιος 2022

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 15ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 22ης του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022
ΤΕΤΑΡΤΗ
18
ΜΑΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 14ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 18ης του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022
ΤΕΤΑΡΤΗ
13
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 13ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 13ης του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

πρακτικά ανά σελίδα