Πρακτικά

Μάρτιος 2023

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023
ΠΕΜΠΤΗ
30
ΜΑΡΤΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 21ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 30ης του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Φεβρουάριος 2023

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17
ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ
Έκθεση Πρακτικών της 20ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 17ης του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Ιανουάριος 2023

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 19ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 27ης του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Δεκέμβριος 2022

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 18ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 16ης του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.
(Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Νοέμβριος 2022

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
ΤΡΙΤΗ
8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 17ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 8ης του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

πρακτικά ανά σελίδα