Πρακτικά

Σεπτέμβριος 2023

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023
ΔΕΥΤΕΡΑ
4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 25ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 4ης του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
(Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευαγγελίας Χρυσικού ...

Ιούλιος 2023

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023
ΠΕΜΠΤΗ
13
ΙΟΥΛΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 24ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 13ης του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Μάϊος 2023

Τρίτη, 30 Μαΐου 2023
ΤΡΙΤΗ
30
ΜΑΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 23ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 30ης του μηνός Μαϊου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Απρίλιος 2023

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023
ΠΕΜΠΤΗ
27
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 22ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 27ης του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

Μάρτιος 2023

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023
ΠΕΜΠΤΗ
30
ΜΑΡΤΙΟΥ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 21ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 30ης του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδάρου ...

πρακτικά ανά σελίδα