Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 9ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 12ης του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Μαρίας Γαβουνέλη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Στην ένατη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) ο κ. Χρήστος Αντζουλάτος, εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνου Αλεξανδρή,
 2. β) η κ. Ζωή Νικολαΐδη εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά, και
 3. γ) οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρίες Ματθίλδη Χατζηπαναγιώτου, Μαγδαληνή Ρούμπου και Πηνελόπη Τσιλίκα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της ΕΑΠ, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την ένατη Συνεδρίαση.

1. Εσωτερικός Κανονισμός ΕΑΠ.

Η τελευταία έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού παραδόθηκε από το Συντονιστικό Μηχανισμό στον Πρόεδρο της ΕΑΠ, ενώ επίκειται η υπογραφή του εγγράφου αρμοδίως.

2. Σύντομη ενημέρωση για θέματα της ΕΑΠ (γραφεία, αποζημιώσεις, στελέχωση, κλπ.).

 1. α) Στέγαση
  Ο Συντονιστικός Μηχανισμός ενημέρωσε τα μέλη της Αρχής πως βρέθηκαν 3 γραφεία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 15.
 2. β) Στελέχωση
  Ο Συντονιστικός Μηχανισμός ανέφερε πως επίκειται η στελέχωση της Αρχής μέσω απόσπασης.
 3. γ) Αποζημιώσεις – Μετακινήσεις - Εξοπλισμός
  Υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη σύνταξης επιστολής προς το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία της Αρχής με το Συντονιστικό Μηχανισμό.

3. Σχέδιο γνωμοδότησης της ΕΑΠ αναφορικά με το τελικό κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και του Σχεδίου Δράσης 2021-2030 - ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030.

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) ενημερώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, στις 29.12.2021, σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της «Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 - 2030». Η ΕΑΠ συζήτησε το θέμα και αποφάσισε τη σύνταξη σχετικής Γνωμοδότησης.

4. Προτεραιότητες της ΕΑΠ σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης(ΕΣΔ).

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της έκθεσης του Φεβρουαρίου, επί του θέματος «Ισότιμη πρόσβαση – μεταχείριση των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», οι επισπεύδοντες αναφέρθηκαν στη φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στους τρόπους χρηματοδότησης των δράσεων. Αποφασίστηκε η αποστολή της επιστολής προς τους Πρυτάνεις και η σταδιακή σύνταξη μιας Γνωμοδότησης Πρωτοβουλίας.
Το θέμα της πρώιμης παρέμβασης απαιτεί συντονισμό, συνεργασία των αρμοδίων φορέων και ενημέρωση της ΕΑΠ για την υλοποίηση της δράση του (ΕΣΔ).

5. Προετοιμασία για τη σύνταξη της 1ης Έκθεσης της ΕΑΠ (Φεβρουάριος 2022).

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της Έκθεσης, θα χρειαστούν δύο συνεδριάσεις για την προετοιμασία της. Αποφασίστηκαν για την Δευτέρα 31.01.2022 και την Τρίτη 15.02.2022.

6. Προγραμματισμός μελλοντικών συνεδριάσεων της ΕΑΠ.

Αναζητήθηκε ο βέλτιστος τρόπος προκειμένου να γίνει προγραμματισμός των μελλοντικών συνεδριάσεων και συζητήθηκε η κατάλληλη προετοιμασία για τις προσκλήσεις προς τους ΓΓ Υπουργείων.

7. Άλλα θέματα.

Ο κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης προεδρεύει της International Disability Alliance από την 17.12.2021. Δέχθηκε συγχαρητήρια από το σύνολο των μελών της Αρχής.

Έγινε πρόταση για εισήγηση, σε επόμενη συνεδρίαση, σχετικά με τη διαφορά στους όρους ‘προσβασιμότητα’ και ‘αναπηρία’.

Επόμενη Συνεδρίαση: Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022.

Λήξη 9ης συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
9η συνεδρίαση