Συνοπτικά Πρακτικά της 10ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 31ης του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Μαρίας Γαβουνέλη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
Της Γραμματέως:
Ειρήνης Κραββαρίτη, Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Επικρατείας κ. Γεωργίου Γεραπετρίτη

Στη δέκατη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) ο κ. Απόστολος Λάζαρης Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου,
 2. β) η κα Αναστασία Γκουβατζή εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρου Κόπτση,
 3. γ) ο κ. Χρήστος Αντζουλάτος εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνου Αλεξανδρή,
 4. δ) η κα Ζωή Νικολαΐδου εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά, και
 5. ε) η εκπρόσωπος του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κα Πηνελόπη Τσιλίκα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της ΕΑΠ, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την δέκατη Συνεδρίαση.

1.Διοικητικά θέματα.

 1. α) Γραφεία: παραχωρούνται στην Αρχή τρία (3) γραφεία εντός του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 15.
 2. β) Στελέχωση της Αρχής: έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων, τις οποίες εξετάζει και αποδελτιώνει η αρμόδια υπηρεσία της Προεδρίας.

2. Έγκριση του σχεδίου επιστολής προς τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ.

Τα μέλη της Αρχής ενέκριναν το σχέδιο της επιστολής προς τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ, με στόχο την ενημέρωση της ΕΑΠ σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση, μεταχείριση και συμμετοχή όλων των φοιτητών και του προσωπικού με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3. Σχολιασμός του Σχεδίου Γνωμοδότησης Πρωτοβουλίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Τα μέλη της Αρχής αντάλλαξαν απόψεις επί του σχεδίου γνωμοδότησης πρωτοβουλίας για την πρόσβαση και την ισότιμη μεταχείριση όλων των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΣΔ, Στόχος 12, Δράση 7).

4. Προετοιμασία για τη σύνταξη της 1ης Ετήσιας Έκθεσης της ΕΑΠ (Φεβρουάριος 2022).

Η Ετήσια Έκθεση της ΕΑΠ για το έτος 2021 πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή εντός του Φεβρουαρίου 2022. Τα μέλη της Αρχής συμφώνησαν με τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΑΠ για την περίοδο 2021-2025 και τον οδικό χάρτη για την περίοδο 2021-2022, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Έκθεσης.

5. Τυποποίηση εγγράφων της ΕΑΠ.

Τα μέλη της ΕΑΠ συμφώνησαν με την υιοθέτηση υποδειγμάτων για τη σύνταξη Γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων.

6. Ομάδες Εργασίας της ΕΑΠ.

 • Παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
 • Έλεγχος και προτάσεις βελτίωσης νομοθεσίας.
 • Παρακολούθηση του νομοπαρασκευαστικού έργου και σύνταξη γνωμοδοτήσεων.
 • Παραγωγή προδιαγραφών.
 • Σχεδιασμός επικοινωνιακών δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης- εκπαίδευσης, αξιοποίηση επετειακών ημερομηνιών, κ.ά.

7. Επόμενες ενέργειες.

 • Αποστολή επιστολής προς τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ.
 • Επεξεργασία σχεδίου επιστολής προς το ΥΠΑΙΘ για την πρώιμη παρέμβαση και ενταξιακή εκπαίδευση.
 • Νέα έκδοση του Σχεδίου Γνωμοδότησης Πρωτοβουλίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, με ενσωμάτωση των σχολίων – παρατηρήσεων των μελών.
 • Προγραμματισμός προσκλήσεων προς Γενικούς Γραμματείς.
 • Σύνταξη και υποβολή στη Βουλή της 1ης Ετήσιας Έκθεσης της ΕΑΠ

Επόμενη Συνεδρίαση: Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022.

Λήξη 10ης συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
10η συνεδρίαση