Συνοπτικά Πρακτικά της 11ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 15ης του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Μαρίας Γαβουνέλη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
Της Γραμματέως:
Ειρήνης Κραββαρίτη, Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Επικρατείας κ. Γεωργίου Γεραπετρίτη

Στην ενδέκατη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) ο κ. Απόστολος Λάζαρης Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου,
 2. β) η κα Αναστασία Γκουβατζή εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρου Κόπτση,
 3. γ) ο κ. Χρήστος Αντζουλάτος εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνου Αλεξανδρή,
 4. δ) η κα Ζωή Νικολαΐδου εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά, και
 5. ε) η εκπρόσωπος του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κα Πηνελόπη Τσιλίκα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της Αρχής, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την ενδέκατη Συνεδρίαση.

1.Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα της ΕΑΠ.

 1. α) Γραφεία:
  Παραχωρούνται στην ΕΑΠ τρία γραφεία, στον 4ο όροφο επί της Βασιλίσσης Σοφίας 15. Η ΕΑΠ πρέπει να καταγράψει τις ανάγκες της σε εξοπλισμό για να προβεί η Προεδρία στη σχετική προμήθεια.
 2. β) Κανονισμός Λειτουργίας
  Προωθείται προς υπογραφή και δημοσίευση.
 3. γ) Αποζημιώσεις- έξοδα μετακίνησης
  Εξετάζεται η διατυπωθείσα Γνώμη της ΕΑΠ για να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

2. Σχολιασμός και έγκριση του σχεδίου της 1ης Ετήσιας Έκθεσης της ΕΑΠ 2021

Τα μέλη της ΕΑΠ ενέκριναν το σχέδιο της 1ης Ετήσιας Έκθεσης, για να υποβληθεί στη Βουλή.

3. Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τη Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας με θέμα την ‘Ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση’.

Τα μέλη της ΕΑΠ συζήτησαν επί του αναμορφωμένου αρχικού σχεδίου της Γνωμοδότησης με την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων. Η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός του κειμένου συνεχίζεται.
Αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποστολή των στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τα ΑΕΙ με την επιστολή που εστάλη 1/2/2022, για να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο της Γνωμοδότησης.
Η ανταπόκριση των ΑΕΙ στην επιστολή της ΕΑΠ είναι θετική.
Αποφασίστηκε να σταλεί νέα επιστολή προς τους Πρυτάνεις για να επισπευσθεί η συμμετοχή όλων των ΑΕΙ και η αποστολή των στοιχείων για την ενημέρωση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας. Με την ευκαιρία, η ΕΑΠ θα πληροφορήσει τα Ιδρύματα για την ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) που αφορά την καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς του Δημοσίου.

4. Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της Ομάδας για την ‘Πρώιμη Παρέμβαση και Ενταξιακή Εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία’.

Για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής όλων των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση, στις 11.02.2022 εστάλη επιστολή προς τον κ. Α. Κόπτση, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αίτημα για ενημέρωση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας για τις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΔ) σχετικά με την Πρώιμη Εκπαιδευτική Παρέμβαση και Ενταξιακή Εκπαίδευση.

5. Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της Ομάδας για την «Προσβασιμότητα».

Η Ομάδα έχει διαμορφώσει αρχικές προτάσεις για την επεξεργασία του αντικειμένου της, με τελικό στόχο την σύνταξη μιας εισήγησης προς την Ολομέλεια (μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται) και τελικά μιας Γνωμοδότησης για την προσβασιμότητα.
Το αντικείμενο της Ομάδας καθορίζεται στην Ενδιάμεση Έκθεση ΕΑΠ, «Προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος» (Πυλώνας ΙΙΙ, Στόχος 20).
Τονίστηκε ιδιαίτερα από τα μέλη της Ομάδας ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για την εξειδίκευση - όπου απαιτείται - του θεσμικού πλαισίου της προσβασιμότητας για όλα τα «ειδικά» κτήρια και χρήσεις, π.χ. χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας, προνοιακοί χώροι (π.χ. γηροκομεία), σχολεία, με ιδιαίτερη έμφαση στα ειδικά σχολεία, πανεπιστημιακοί χώροι, χώροι πολιτισμού ή/και αθλητισμού και άλλες αντίστοιχες χρήσεις. Απαιτείται εστιασμένη συζήτηση περί προσβασιμότητας με όλα τα αρμόδια Υπουργεία.
Προτείνεται η ενημέρωση της ΟΕ από εκπροσώπους Υπουργείων και Επιτροπών. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται συνάντηση της Ομάδας με τους εκπροσώπους του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, την Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας, την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, και την Επιτροπή κτηριοδομικού Κανονισμού.

6. Προγραμματισμός μελλοντικών προσκλήσεων προς τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ΕΑΠ.

Προγραμματίζονται προσκλήσεις για τις επόμενες Συνεδριάσεις με τους:

 • Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
 • Γενικό Γραμματέα Μεταφορών
 • Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας
 • Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
 • Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Επόμενη Συνεδρίαση: Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022.

Λήξη 11ης συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
11η συνεδρίαση