Συνοπτικά Πρακτικά της 12ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 16ης του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Μαρίας Γαβουνέλη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
Της Γραμματέως:
Ειρήνης Κραββαρίτη, Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Επικρατείας κ. Γεωργίου Γεραπετρίτη

Στη δωδέκατη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α. ο κ. Ιωάννης Ξιφαράς Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 2. β. ο κ. Γεώργιος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 3. γ. ο κ. Απόστολος Λάζαρης Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου,
 4. δ. η κα Αναστασία Γκουβατζή εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρου Κόπτση,
 5. ε. ο κ. Χρήστος Αντζουλάτος εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνου Αλεξανδρή,
 6. στ. η εκπρόσωπος του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κα Πηνελόπη Τσιλίκα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της ΕΑΠ, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της δωδέκατης Συνεδρίασης.

1. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της ΕΑΠ.

Η σύνταξη, έγκριση και δημοσίευση των Πρακτικών της ΕΑΠ ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Αρχής, και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 του ν.4780/2021 και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας στο άρθρο 5. Το Συνοπτικό Πρακτικό των Συνεδριάσεων της Αρχής αναρτάται στον ιστότοπό της.

2. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα της ΕΑΠ

 1. α) Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής για το έτος 2021
  Η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας για το έτος 2021 στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, θα πραγματοποιηθεί στις 5/4/2022, παρόντων του Πρόεδρου της Αρχής και των δύο Αντιπροέδρων.
 2. β) Στελέχωση της Αρχής
  Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής για την απόσπαση του δεύτερου στελέχους διοικητικής υποστήριξης της Αρχής.

3. Ενημέρωση από τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Η παρέμβαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας επικεντρώθηκε στα ακόλουθα ζητήματα:

 1. i. Αναληφθείσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ετοιμότητα προστασίας των ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία της αναπηρίας.
 2. ii. Νομοθετικό πλαίσιο, πρωτόκολλα και πρότυπα για τη διαμόρφωση σχεδίων διαφυγής και διάσωσης.
 3. iii. Βελτίωση της προσβασιμότητας του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.
 4. iv. Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων Υποδομών σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς για ΑμεΑ και διαμόρφωση ενός «Ατομικού Σχεδίου Εκκένωσης Έκτακτης Ανάγκης» ανά είδος αναπηρίας.
 5. v. Οδηγίες και εκπαίδευση επιχειρησιακών ομάδων διασωστών.
 6. vi. Τεχνολογικές δυνατότητες για ανάπτυξη εργαλείων προστασίας των ΑμεΑ.
 7. vii. Διασφάλιση σημάτων διαφυγής και διάσωσης με γνώμονα τον «Καθολικό Σχεδιασμό».
 8. viii. Κύριοι άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.
 9. ix. Δυνατότητες συνεργασίας με την ΕΑΠ στον τομέα του σχεδιασμού δράσεων και άλλων πρωτοβουλιών.

4.SafeAmea: Μια εφαρμογή στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας των ΑμεΑ.

Έγινε παρουσίαση της εφαρμογής SafeAmeA App, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Πατρέων με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με τη χρηματοδότηση από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων. Η εφαρμογή τέθηκε σε χρήση το 2020.
Στόχος της εφαρμογής είναι ο εφοδιασμός και ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού ΠΠ, σχετικά με την ύπαρξη πολίτων ΑμεΑ γύρω από την υποθετική περίμετρο του συμβάντος. Με αυτό τον τρόπο ανά πάσα στιγμή τα Σώματα Ασφαλείας γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες αλλά και τον ενδεδειγμένο τρόπο προσέγγισης που θα χρειαστεί, ανάλογα με την αναπηρία του πολίτη.

5. Ενημέρωση από τον κ. Γιάννη Ξιφαρά, Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων για ΑμεΑ αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕ και εποπτευομένων φορέων, ο ΓΓ στην παρέμβασή του εστίασε στα ακόλουθα θέματα:

 1. i. Δράσεις με στόχο μια Συμπεριληπτική Στρατηγική στις Αστικές Συγκοινωνίες και την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης επιβατών με κινητικές δυσκολίες.
 2. ii. Λεωφορεία προσβάσιμα και ασφαλή για τη μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα, χαμηλοδάπεδα, με σύστημα επιγονάτησης και χειροκίνητες ράμπες.
 3. iii. Το δίκτυο των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό, και αυτό της Γραμμής 1, είναι από τα πλέον προσβάσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 4. iv. Είναι σε εξέλιξη η καταγραφή όλων των κτηρίων του ΥΠΥΜΕ και των εποπτευόμενων φορέων του στην πλατφόρμα.
 5. v. Έκδοση εγχειριδίου ΥΠΑ για την εκπαίδευση των στελεχών της επί θεμάτων προσβασιμότητας.
 6. vi. Έλεγχος φορέων Διαχείρισης Αερολιμένων περί της προσβασιμότητας ΑμεΑ (επανέλεγχοι).
 7. vii. Έλεγχος ελληνικών αεροπορικών εταιρειών περί της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά στα δικαιώματα ΑμεΑ και την πρόσβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.
 8. viii. Επιμόρφωση προσωπικού φορέων διαχείρισης αερολιμένων και αερομεταφορέων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς
 9. ix. Προσαρμογή ιστοσελίδας ΥΠΑ, ώστε να είναι προσβάσιμη από ΑμεΑ.
 10. x. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΣΑμεΑ και Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.).
 11. xi. Εγκατάσταση και λειτουργία νέου συστήματος συντονισμού και οργάνωσης παροχής συνδρομής προς επιβάτες με αναπηρία και επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα (IT&T PRM tool).
 12. xii. Λειτουργία Επιτροπών / ομάδων εργασίας για θέματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία που συμμετέχει το Υπουργείο.
 13. xiii. Νομοθετικές παρεμβάσεις:
  • Αδειοδότηση υδατοδρομίων.
  • Πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
  • Με τον ν.4784/2021 «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Μικροκινητικότητα» τροποποιήθηκε ο Κ.Ο.Κ. εισάγοντας διατάξεις για την ασφαλή μετακίνηση των ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια.
  • Νομοθέτηση του «Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030» στο οποίο περιλαμβάνονται δράσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των ΑμεΑ.
  • Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Διοδίων.
  • Με τον ν. 4903/22 (α.17) νομοθετήθηκαν ρυθμίσεις για τον Καθορισμό Δικαιούχων Ενιαίας Κάρτας για διέλευση ατόμων με αναπηρία. Θα ακολουθήσει η έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας (ΥΑ) με την οποία θα καθορίζονται επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις.
  • Δελτίο Στάθμευσης: η επεξεργασία του νομοθετικού κειμένου βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Θέματα που αφορούν στους Δικαστικούς συμπαραστάτες που ασκούν την επιμέλεια του Ατόμου με Αναπηρία, στην περίπτωση που αυτοί δεν κατέχουν δίπλωμα οδήγησης.

Θέματα προς διερεύνηση:

 • Λοιπά αιτήματα της Ε.Σ.Α.μεΑ.
 • Δακτύλιος – Είσοδος οχημάτων ΑμεΑ.
 • Καθιέρωση υποχρεωτικής εφαρμογής και συμμόρφωσης των απαιτήσεων του εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1439:2013 στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων.

6. Συζήτηση επί του αναμορφωμένου σχεδίου Γνωμοδότησης Πρωτοβουλίας με θέμα την «Ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Αναμένεται η ολοκλήρωση της ποιοτικής ανάλυσης και αξιολόγησης του συνόλου των απαντητικών επιστολών των ΑΕΙ, για την έγκυρη τεκμηρίωση ουσιαστικών προτάσεων και συστάσεων που θα περιέχει η Γνωμοδότηση.

7. Ενημέρωση για την πρόοδο εργασιών της Ομάδας Εργασίας για την προσβασιμότητα.

Στις 21.02.2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της ΟΕ με εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά την οποία συζητήθηκαν κυρίως θέματα προσβασιμότητας υφιστάμενων και νέων κτιρίων, και την πορεία υλοποίησης των δράσεων του ΕΣΔ αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ακολούθησε δεύτερη συνάντηση εργασίας με τηλεδιάσκεψη στις 09.03.2022, εστιασμένη κυρίως στην προσβασιμότητα των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πόλεων και τη διερεύνηση τρόπων συνεργασίας της Αρχής τόσο με την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας όσο και τις λοιπές σχετικές με την προσβασιμότητα Υπηρεσίες του Υπουργείου. Δόθηκε μια γενικότερη ενημέρωση για τις δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στους κοινόχρηστους χώρους των πόλεων, συμπεριλαμβανομένων χώρων καταφυγής, Σχεδίου Αστικής Πρόσβασης (ΣΑΠ), σχεδίου για την προσβασιμότητα με έμφαση στην κλιματική αλλαγή, αστικές αναπλάσεις, κ.ά. σε επίπεδο θεσμικό και εφαρμογής (προγραμματισμός, προβλήματα υλοποίησης, κλπ.).

8. Συζήτηση για θέματα υποστήριξης της λειτουργίας «Ομάδων Εργασίας» της ΕΑΠ.

Οι Ομάδες Εργασίας της ΕΑΠ πρέπει να λειτουργούν με ομοιογενή τρόπο στη βάση αποφάσεων της Ολομέλειας, αξιοποιώντας τις προβλεπόμενες στο Ν.4780/2021 δυνατότητες (άρθρα 2,5,7 και 8).

9. Άλλα θέματα

Συζητήθηκαν οι τραγικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, ειδικότερα για τις ευπαθείς ομάδες και τα άτομα με αναπηρία, και οι προσπάθειες αντιμετώπισης των αυξημένων κινδύνων που διατρέχουν λόγω της κατάστασής τους.
Με παρέμβασή του ο κ. Γ. Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αναφέρθηκε στην υποδοχή Ουκρανών προσφύγων στην Ελλάδα. Έγινε επίσης αναφορά στις σχετικές κινητοποιήσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Επόμενη Συνεδρίαση: 13 Απριλίου 2022

Λήξη συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
12η συνεδρίαση