Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 15ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 22ης του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ
Της Γραμματέως:
Κολλίγρη Μαρίας, Στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Στη δέκατη πέμπτη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) η κα Ζωή Νικολαΐδη, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά,
 2. β) o κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 3. γ) o κ. Δημήτρης Απίστουλας, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου,
 4. δ) ο κ.Χρήστος Αντζουλάτος, εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνου Αλεξανδρή,
 5. ε) η κα Μαρία Καράμπελα, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρο Κόπτση, και
 6. στ) η Εκπρόσωπος του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρία Πηνελόπη Τσιλίκα.

Κατόπιν προσκλήσεως της ΕΑΠ, με παρέμβαση συμμετείχαν ως εισηγητές:

 1. ζ) ο κ. Γεώργιος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 2. η) ο κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και
 3. θ) ο κ. Θανάσης Παναγόπουλος, Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής – Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της ΕΑΠ, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη δέκατη πέμπτη Συνεδρίαση:

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΑΠ.

Ολοκληρώθηκαν τα Εκτενή και Συνοπτικά Πρακτικά όλων των συνεδριάσεων.

3. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα της ΕΑΠ.

Ο Συντονιστικός Μηχανισμός θα ενημερώσει τα μέλη της ΕΑΠ ως προς την διαθεσιμότητας του Υπουργού Επικρατείας, κύριου Γ. Γεραπετρίτη, να συμμετέχει σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της Αρχής.

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΕΑΠ για τη συμμετοχή του στην ημερίδα της «Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών» με θέμα: «Ψηφιακή Προσβασιμότητα Ιστοτόπων και Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών – Προκλήσεις και προοπτικές της Ψηφιακής Προσβασιμότητας» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, ο πρόεδρος της Αρχής, απηύθυνε χαιρετισμό και στη συνέχεια έκανε παρουσίαση σχετικά με την καθολική προσβασιμότητα ιστοτόπων και εφαρμογών συσκευών (φορητών και άλλων), με έμφαση στην πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης, ελέγχων και πιστοποίησης της προσβασιμότητας.

5. Ενημέρωση σχετικά με την «Μελέτη για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ιστότοπων, διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών για φορητές συσκευές», από τον Πρόεδρο της ΕΑΠ και τον Δρ Θανάση Παναγόπουλο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΠ προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για την ψηφιακή προσβασιμότητα σε ιστότοπους, διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές για φορητές συσκευές, στο πλαίσιο διεξαγωγής της οποίας, η ΕΑΠ θα λειτουργεί εποπτικά. Κρίθηκε σημαντική η αναβάθμιση και διασφάλιση της πιστοποίησης της προσβασιμότητας σε δημόσιους φορείς με κατάλληλες παρεμβάσεις.

6. Συμμετοχή της ΕΑΠ στη διαβούλευση επί του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ΕΑΠ κατέθεσε τα σχόλιά της με την με Α.Π. 10/17.06.2022 επιστολή επί του σχεδίου νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση, τα οποία αφορούσαν κυρίως σε ζητήματα Καθολικού Σχεδιασμού, στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης, στην υποχρέωση πρόβλεψης της εκπροσώπησης των φοιτητών με αναπηρία στα ακαδημαϊκά όργανα που ασχολούνται με θέματα που τους αφορούν (όπως η Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία) και στην υποχρεωτική συμπερίληψη στο Στρατηγικό Σχέδιο των Ιδρυμάτων της στρατηγικής για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

7. Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας με θέμα την ‘Ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση’ (Αγγελόπουλος, Μπερνιδάκη, Χριστοφή, Γαβουνέλη, Λυκοβαρδή).

Η Αρχή αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και ψήφισης του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν και να διατεθούν στην Αρχή για τη διευκόλυνση της σύνταξης και ολοκλήρωσης της Γνωμοδότησης, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το ΥΠΑΙΘ σχετικά με την προσβασιμότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

8. Ενημέρωση από τον κ. Αποστόλη Δημητρόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Η παρέμβαση του ΓΓ επικεντρώθηκε στην Προσβασιμότητα στην Ανώτατη εκπαίδευση. Έγινε περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με αναφορά στη συλλογή και καταγραφή δεδομένων της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Δικτύου Επικοινωνίας και Συνεργασίας των ΑΕΙ και ΥΠΑΙΘ, στους Άξονες των Σχεδίων Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην στρατηγική υλοποίησής τους, στις σχετικές Επιτροπές του ΥΠΑΙΘ, στις προβλέψεις του σχεδίου νόμου για τα ΑΕΙ, καθώς και στα συναφή έργα του υφιστάμενου ΕΣΠΑ και της νέας Προγραμματικής Περιόδου.
Ο ΓΓ κάλεσε την Αρχή σε συνεργασία για τη μελέτη των προτάσεών της επί του σχεδίου νόμου για τα ΑΕΙ και το σχεδιασμό περαιτέρω δράσεων.

9. Ενημέρωση από τον κ. Γεώργιο Βούτσινο, Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Έγινε αναφορά στις δράσεις του ΕΣΔ που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στο νομοθετικό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), στις δράσεις του Στρατηγικού Σχέδιου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας και έγινε επισήμανση στη συμμετοχή-συμβολή της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜ&Ν στις σχετικές Επιτροπές. Ειδικότερα έγινε αναφορά:

 • στη διαμόρφωση ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία,
 • στη διαμόρφωση ή/και εκσυγχρονισμό των Οδηγών Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία,
 • στην εκπόνηση του Οδηγού προσβασιμότητας, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στους κανονισμούς λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.,
 • στη λειτουργία Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής,
 • στην δυνατότητα ένταξης στη μαθητεία αποφοίτων ΑμεΑ των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.),
 • στη συνεργασία των μελών των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) σε επίπεδο Περιφέρειας,
 • στη μέριμνα για συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού και των εύλογων προσαρμογών,
 • στη μέριμνα για ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των ατόμων με αναπηρία περί όλων των εναλλακτικών διαδρομών μάθησης,
 • στην ολοκλήρωση του έργου της αποτύπωσης αριθμητικών στοιχείων ανά κατηγορία αναπηρίας για καταρτιζόμενα ΑμεΑ Ι.Ε.Κ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Πήγασος.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο ΓΓ επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας σε επιμέρους πεδία και θεματικές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΓΓ.

10. Επιστολές διαμαρτυρίας και αναρτήσεις στον ιστότοπο www.amea.gov.gr

Τα μέλη της Αρχής συζήτησαν την ανάγκη εξασφάλισης της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία σε επίσημες, δημόσιες εκδηλώσεις και τον τρόπο αφύπνισης των δημοσίων αρχών.

11. Άλλα Θέματα.

Η συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου προβλέπεται να γίνει δια ζώσης, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Επόμενη Συνεδρίαση: προγραμματίζεται για το τέλος Ιουλίου 2022.

Λήξη 15ης συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
15η συνεδρίαση