Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 16ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 28ης του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ
Της Γραμματέως:
Κολλίγρη Μαρίας, Στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Στη δέκατη έκτη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) η κα Ζωή Νικολαΐδη, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά,
 2. β) o κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 3. γ) o κ. Δημήτρης Απίστουλας, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου,
 4. δ) ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζήθρας, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρο Κόπτση,
 5. ε) ο κ.Χρήστος Αντζουλάτος, εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνου Αλεξανδρή,
 6. στ) η Εκπρόσωπος του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρία Ιωάννα Μαντζούτσου.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της ΕΑΠ, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη δέκατη έκτη συνεδρίαση.

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΑΠ.

Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων.

3. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα της ΕΑΠ.

Έγινε παρουσίαση του νέου μέλους του Συντονιστικού Μηχανισμού (ΣΜ), κυρίας Μαντζούτσου, η οποία ενημέρωσε την Αρχή ότι της έχει ανατεθεί η παρακολούθηση των δράσεων του ΕΣΔ, και ότι θα μεταφέρει στο (ΣΜ) τυχόν ερωτήματα των μελών της Αρχής.

4. Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας με θέμα την ‘Ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση’ (Αγγελόπουλος, Μπερνιδάκη, Χριστοφή, Γαβουνέλη, Λυκοβαρδή): Συζήτηση επί του τελικού σχεδίου και έγκριση.

Τα μέλη της Αρχής συμφώνησαν να συνεχίσουν την επεξεργασία του σχεδίου Γνωμοδότησης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεδομένης της ψήφισης και πρόσφατης δημοσίευσης του ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141/21 Ιουλίου 2022, ο οποίος ενσωματώνει το σύνολο των σχετικών προτάσεων της ΕΑΠ. Ο Πρόεδρος της ΕΑΠ θα επιμεληθεί του τελικού κειμένου και θα το δημοσιοποιήσει πριν το τέλος Αυγούστου.

5. Προετοιμασία για τη συμμετοχή αντιπροσωπίας της ΕΑΠ στην τηλεδιάσκεψη με την ΕΘΑΑΕ-ΥΠΑΙΘ που προγραμματίστηκε για την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 στις 10:00.

Στις 02.08.2022, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της ΕΑΠ με τον Πρόεδρο και στελέχη της ΕΘΑΑΕ, καθώς και του ΓΓ για την Ανώτατη Εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘ, με στόχο την ενημέρωση της Αρχής για το έργο της ΕΘΑΑΕ σε ζητήματα προσβασιμότητας και περαιτέρω συνεργασίας.

6. Ενημέρωση από την κυρία Σουκάκου για τις πρόσφατες δραστηριότητες αναφορικά με το θέμα της «πρώιμης παρέμβασης».

Η επισπεύδουσα ενημέρωσε τα μέλη της Αρχής για τις πρόσφατες δραστηριότητες της Επιτροπής του ΥΠΑΙΘ, στην οποία συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΕΑΠ, όπου προτάθηκαν οι ακόλουθοι τρεις (3) άξονες ως σχέδιο δράσης:

 • ΑΞΟΝΑΣ 1: Έγκαιρη Ανίχνευση και Αναγνώριση/Διάγνωση.
 • ΑΞΟΝΑΣ 2: Υπηρεσίες και Προγράμματα Έγκαιρης Παρέμβασης για παιδιά, οικογένειες και στελέχη.
 • ΑΞΟΝΑΣ 3: Παρακολούθηση και αξιολόγηση

7. Ενημέρωση από την κυρία Μαρίλυ Χριστοφή (β’ Αντιπρόεδρο ΕΑΠ) και την κυρία Βασιλική Κολυβά (στέλεχος ΕΑΠ) σχετικά με τη συμμετοχή τους, εκ μέρους του Προέδρου, στην ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με θέμα «Άτομα με αναπηρία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022.

Εκ μέρους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας την ημερίδα χαιρέτησε η Β΄ αντιπρόεδρος Μαρίλυ Χριστοφή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων το ρόλο των ΜΜΕ για την εξοικείωση της ευρύτερης κοινωνίας με τα άτομα με αναπηρία και την προώθηση της πραγματικής εικόνας της αναπηρίας ως μέρους της ανθρώπινης διαφορετικότητας. Το κεντρικό μήνυμα των συνεδριάσεων για Πρόσβαση στην ενημέρωση, δικαίωμα στη ψυχαγωγία για όλους, ισότιμα, αναδείχθηκε μέσα από τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης στα Μέσα Ενημέρωσης.
 • Προβολή ΑμεΑ στα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης.
 • Ψυχαγωγία / Μυθοπλασία.
 • Προβολή Παραολυμπιακών αγώνων.

8. Ενημέρωση από την κυρία Μαρίλυ Χριστοφή (β’ Αντιπρόεδρο ΕΑΠ) σχετικά με δράσεις που επεξεργάζεται η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σε συνέχεια των προηγουμένων συναντήσεων της «ομάδας για την προσβασιμότητα» με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Το θέμα βρίσκεται εν εξελίξει και η επισπεύδουσα κυρία Χριστοφή αναφέρθηκε σε μια σειρά δράσεων που βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας και υλοποίησης. Παράλληλα, ενημέρωσε πως η διαδικασία απογραφής κτηρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί προτεραιότητα σε κτήρια υγείας και εκπαίδευσης.

9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΕΑΠ σχετικά με την «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον καθορισμό μέτρων ισοδύναμης πρόσβασης και ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το ν.4727/2020» της ΕΕΕΤ.

Ο κ. Στεφανίδης, Πρόεδρος της ΕΑΠ, πληροφόρησε τα μέλη της Αρχής πως λόγω της ιδιότητας του ως πρόεδρος της Αρχής σε συνδυασμό με τον ρόλο του ως επιστημονικός υπεύθυνος στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, συμμετείχε στη Διαβούλευση.

10. Προγραμματισμός επόμενων συνεδριάσεων έτους 2022.

Θα γίνει προσπάθεια η επόμενη Συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην οποία θα προσκληθεί να συμμετάσχει ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτης, εφόσον το πρόγραμμά του το επιτρέψει.

11. Άλλα Θέματα.

Σε επόμενη συνεδρίαση της Αρχής, θα συζητηθούν προτάσεις για πιθανή αναδιαμόρφωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΕΑΠ.

Επόμενη Συνεδρίαση: Προγραμματίζεται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου / αρχές Οκτωβρίου.

Λήξη 16ης συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
16η συνεδρίαση