Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 18ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 16ης του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.
(Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ
Της Γραμματέως:
Κολλίγρη Μαρίας, Στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Στη δέκατη όγδοη Συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) η κα Ζωή Νικολαΐδη, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά,
 2. β) o κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 3. γ) η κα Πανοηλία Μαρία, εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνου Αλεξανδρή,
 4. δ) η κα Κωνσταντίνα Κεράτσα, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρο Κόπτση,
 5. ε) η εκπρόσωπος εκ μέρους του Συντονιστικού Μηχανισμού (ΣΜ)του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρία Μαντζούτσου Ιωάννα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της ΕΑΠ, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη δέκατη όγδοη Συνεδρίαση.

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Έγκριση πρακτικών της 17ης Συνεδρίασης της ΕΑΠ.

Εγκρίνονται τα πρακτικά της 17ης Συνεδρίασης.

3. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού (ΣΜ) για θέματα που αφορούν την ΕΑΠ.

Εκ μέρους του ΣΜ έγινε αναφορά στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης που αφορά στην πορεία του ΕΣΔ και στα ερωτηματολόγια προς τα σημεία αναφοράς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους). Ο ΣΜ ζήτησε από την ΕΑΠ τις δικές της παρατηρήσεις σχετικά με τα ερωτηματολόγια.

4. Ενημέρωση σχετικά με την κατάρτιση του απαιτούμενου δείγματος δημόσιων ιστοτόπων στο πλαίσιο της 2ης περιόδου παρακολούθησης της συμμόρφωσης τους ως προς την ψηφιακή προσβασιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4727/2020.

Στο πλαίσιο της ετήσιας αναφοράς της κατάστασης προσβασιμότητας των δημόσιων ιστοτόπων που υποβάλλει ως συμβατική υποχρέωση το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητήθηκε η εποπτεία της ΕΑΠ στην κατάρτιση του απαιτούμενου δείγματος δημόσιων ιστοτόπων που θα ελεγχθούν ως προς την ψηφιακή τους προσβασιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4727/2020. Το ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής ανέλαβε αδαπάνως, βάσει Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πιλοτική αξιολόγηση της προσβασιμότητας δείγματος ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές με τη μέθοδο του ενδελεχούς ελέγχου προσβασιμότητας και ευχρηστίας.

5. Συμμετοχή της ΕΑΠ στην ημερίδα «Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές».

Το αντικείμενο της διαδικτυακής ημερίδας αφορούσε στις σύγχρονες τάσεις, τις προκλήσεις και προοπτικές στον χώρο της ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα. Την ημερίδα οργάνωσε και πραγματοποίησε τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π. - Μονάδα Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ - στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία. Η Ημερίδα είχε επιμορφωτικό χαρακτήρα και την παρακολούθησε μεγάλος αριθμός ατόμων, κυρίως από τον χώρο της εκπαίδευσης.
Οι εκπρόσωποι της Αρχής, κυρίες Μπερνιδάκη και Σουκάκου, αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούν:

 • στη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την Τριτοβάθμια, στην ανάγκη υποστήριξης της μετάβασης των μαθητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια καθώς και στην επαγγελματική τους ολοκλήρωση.
 • στην έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση και το απαιτούμενο πλαίσιο για μια αποτελεσματική και βιώσιμη υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • στις εκπαιδευτικές πολιτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Υγείας βάσει του ΕΣΔ

6. Συμμετοχή της ΕΑΠ στην ημερίδα με τίτλο: «Οι υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Το παρόν και το μέλλον», που οργάνωσε η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών (25 Νοεμβρίου 2022).

Την ΕΑΠ εκπροσώπησαν στην ημερίδα ο κ. Αγγελόπουλος και ο κ. Φεσσιάν, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αρχή και ο κ. Αγγελόπουλος κοινοποίησε την παρουσίασή του.

7. Συνεργασία Ομάδας Εργασίας της ΕΑΠ με το ΥΠΕΣ

Εν όψει των επικείμενων εκλογών, το ΥΠΕΣ ζήτησε τη συνδρομή της ΕΑΠ επί θεμάτων προσβασιμότητας των εκλογικών τμημάτων και τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία στην εκλογική διαδικασίας. Από την ΕΑΠ συστάθηκε Ομάδα Εργασίας που συνεργάστηκε με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, με συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ.. Συζητήθηκε η συμβολή της ΕΑΠ στην τροποποίηση του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου με την προσθήκη κριτηρίων καθώς και η δυνατότητα επιλογής συνοδού εκλογέα κατά την ψηφοφορία. Το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ, διενήργησε αδαπάνως πλήρη αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας του τμήματος της ιστοσελίδας του ΥΠΕΣ που αφορά την εκλογική διαδικασία και κατέθεσε στην ΕΑΠ τεκμηριωμένη αναφορά, υπόψη του ΥΠΕΣ.

8. Ενημέρωση από την Ομάδα Εργασίας της ΕΑΠ για θέματα φυσικής προσβασιμότητας.

Η συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) για τη φυσική προσβασιμότητα, κυρία Χριστοφή, ενημέρωσε την Αρχή ότι έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία επικοινωνίας των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας (ΠΕΠ) και έχει ξεκινήσει η επικοινωνία μαζί τους για τον προγραμματισμό διαδικτυακής συνάντησης στις αρχές Ιανουαρίου στη βάση ατζέντας θεμάτων που θα συνταχθεί. Στο πλαίσιο γενικότερης ενημέρωσης για θέματα φυσικής προσβασιμότητας, η κυρία Χριστοφή αναφέρθηκε στην επεξεργασία στρατηγικού σχεδίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την προσβασιμότητα με έμφαση στην κλιματική αλλαγή, το οποίο βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας, ενώ ταυτόχρονα προχωράει, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και την Ε.Σ.Α.μεΑ., υπό το συντονισμό του Υπουργού Επικρατείας, η διαδικασία της υλοποίησης πρωτοβουλίας για την καταγραφή των κτηρίων του δημοσίου και την αξιολόγηση της προσβασιμότητας αυτών. Έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στην πλατφόρμα καταγραφής των κτηρίων, στο μητρώο ελεγκτών προσβασιμότητας και στην ένταξη σχετικής Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

9. Ενημέρωση σχετικά με την πρόταση για «Μελέτη για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων, διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών για φορητές συσκευές».

Σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2022 ενημέρωσης της ΕΑΠ σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εκπόνηση μελέτης, υπό την εποπτεία της ΕΑΠ, με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω φορητών συσκευών, ο Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων για το θέμα αυτό, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της για την εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας ψηφιακών υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, έως τα τέλη Ιουνίου του 2025.

10. Προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης της ΕΑΠ για το έτος 2022.

Η ετήσια έκθεση της ΕΑΠ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2023. Συζητήθηκε επί της αρχής το περιεχόμενο της έκθεσης και έγινε αναφορά στον προγραμματισμό και τη στοχοθεσία για το νέο έτος. Τονίστηκε η σημασία ανάληψης δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας με σκοπό την ανάδειξη του έργου της ΕΑΠ.

11. Ορισμός της επόμενης συνεδρίασης.

Προγραμματίστηκε υβριδική συνεδρίαση (συμμετοχή με φυσική παρουσία και διαδικτυακά) για την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

12. Άλλα θέματα.

 1. (α) Ο κ. Βαρδακαστάνης ορίστηκε Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής εξέφρασαν τις ευχές τους και του έδωσαν συγχαρητήρια.
 2. (β) Ο Πρόεδρος της ΕΑΠ έκανε μια σύντομη αναφορά στη συμμετοχή και την εκπροσώπηση της Αρχής στην πρώτη Συνεδρίαση των Επιτροπών Παρακολούθησης των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 - 2027. Με την ολοκλήρωση των Επιτροπών Παρακολούθησης και της επικοινωνίας με τις Διαχειριστικές Αρχές, θα συνταχθεί αναφορά για τον ρόλο της ΕΑΠ στην παρακολούθηση των Προγραμμάτων.
 3. (γ) Προτάθηκε η δημιουργία ενημερωτικού δελτίου ( newsletter) της ΕΑΠ, τη διαμόρφωση και το περιεχόμενο του οποίου θα αναλάβουν τα στελέχη της Αρχής, με στόχο τη δημοσιότητα και την προβολή των δράσεων της Αρχής και την ευαισθητοποίηση του κοινού.
 4. (δ) Τα μέλη της Αρχής ενημερώθηκαν από τον Συντονιστικό Μηχανισμό ότι η διαδικασία σχετικά με τις αποζημιώσεις έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
 5. (ε) Η Αρχή ενημερώθηκε από τον κύριο Βαρδακαστάνη, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για την εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ στην Ομάδα Εργασίας της ΕΑΠ για τη φυσική προσβασιμότητα, από τον κ. Βασίλη Κούτσιανο, Γενικό Γραμματέα της Ε.Σ.Α.μεΑ (ως τακτικό μέλος) και τον κ. Δημήτρη Λογαρά, Επιστημονικό Στέλεχος της Ε.Σ.Α.μεΑ (ως αναπληρωματικό μέλος).

Επόμενη Συνεδρίαση: Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

Λήξη 18ης συνεδρίασης: 13.30μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
18η συνεδρίαση