Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 19ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 27ης του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Μαρίας Γαβουνέλη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του ανθρώπου
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ
Της Γραμματέως:
Κολλίγρη Μαρίας, Στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Στη δέκατη ένατη Συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

  1. α) η κα Ζωή Νικολαΐδη, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά,
  2. β) o κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
  3. γ) ο κ. Χρήστος Αντζουλάτος, εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνου Αλεξανδρή,
  4. δ) η κα Κωνσταντίνα Κεράτσα, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρο Κόπτση,
  5. ε) οι εκπρόσωποι εκ μέρους του Συντονιστικού Μηχανισμού (ΣΜ)του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρίες Ματθίλδη Χατζηπαναγιώτου και Μαντζούτσου Ιωάννα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν το στέλεχος της ΕΑΠ, κυρία Βασιλική Κολυβά, ο εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ, κύριος Δημήτρης Λογαράς και η κυρία Κραββαρίτη, διοικητική υπάλληλος του Υπουργείου Επικρατείας.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη δέκατη ένατη Συνεδρίαση.

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση πρακτικών της 18ης Συνεδρίασης της ΕΑΠ.

Εγκρίνονται τα πρακτικά της 18ης Συνεδρίασης.

3. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού (ΣΜ) για θέματα που αφορούν την ΕΑΠ.

Ο ΣΜ ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στην αποστολή Ερωτηματολογίου από τον ΣΜ στα σημεία Αναφοράς Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων, για συλλογή στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η Ετήσια έκθεση παρακολούθησης εφαρμογής του ΕΣΔ και της Σύμβασης, για το 2022, θα κατατεθεί μέσα στο Α’ τρίμηνο του 2023 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και θα συνοδεύεται, πιλοτικά, από το Ερωτηματολόγιο.
Για την κατάρτιση του Ερωτηματολογίου, ο ΣΜ έλαβε υπόψη του τον πίνακα προτεινόμενων Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της εφαρμογής της Σύμβασης που είχε συνταχθεί από το Παρατηρητήριο της Ε.Σ.Α.μεΑ για την Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ. Το τελικό σχέδιο του Ερωτηματολογίου θα σταλεί για παρατηρήσεις στην ΕΑΠ και στην Ε.Σ.Α.μεΑ.

4. Ενημέρωση για τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την φυσική Προσβασιμότητα της ΕΑΠ με τις Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας (ΠΕΠ).

Σε συνέχεια της πρόσκλησης η οποία εστάλη εκ μέρους της ΕΑΠ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 η Διαδικτυακή Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της ΕΑΠ με τους εκπροσώπους των ΠΕΠ, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους.
Κατά τη διαδικτυακή συνάντηση με τις Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας τονίστηκε ο ρόλος της Αρχής και οι εκπρόσωποι των ΠΕΠ παρουσίασαν αναλυτικά τη δράση τους από τη συγκρότησή τους μέχρι σήμερα. Από τη συζήτηση μεταξύ των Μελών της ΟΕ της ΕΑΠ και των εκπροσώπων των ΠΕΠ αναδείχθηκαν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη των ΠΕΠ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και οι τομείς για τους οποίους χρήζουν υποστήριξης. Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος για τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας των ΠΕΠ και θα προγραμματίσει συνάντηση με τις Περιφερειακές Επιτροπές προσβασιμότητας, αφού προηγηθεί συνάντηση με την Κεντρική Αρχή Προσβασιμότητας (ΚΕΠ).

5. Συμμετοχή της ΕΑΠ στη διοργάνωση επικοινωνιακών δράσεων των ΠΕΠ (προτάσεις δράσεων, διερεύνηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση τους, κλπ.).

Έγινε συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και τη διερεύνηση χρηματοδότησης, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων εκ μέρους της Αρχής. Το θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα στην επόμενη Συνεδρίαση.

6.Ορισμός της επόμενης συνεδρίασης

Προγραμματίστηκε υβριδική συνεδρίαση (συμμετοχή με φυσική παρουσία και διαδικτυακά) για την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023.

7. Άλλα θέματα.

  • Συζητήθηκε το θέμα των αποζημιώσεων των μελών της ΕΑΠ με αναφορά στην υπάρχουσα νομοθεσία και στις προβλέψεις του νόμου 4780/21 καθώς και στην εισήγηση της ΕΑΠ για τροποποίηση των σχετικών διατάξεων
  • Η ΕΑΠ αποδέχεται την πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ για συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AccessibleEU της ΕΕ (Προσβάσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση).

Λήξη της 19ης συνεδρίασης: 14.30μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
19η συνεδρίαση