Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 21ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 30ης του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Ευαγγελία Χρυσικού
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
Της Γραμματέως:
Κολλίγρη Μαρίας, Στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Στην εικοστή πρώτη Συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) η κυρία Ζωή Νικολαΐδη, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κυρίου Ιωάννη Ξιφαρά,
 2. β) o κύριος Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 3. γ) η κυρία Μαρία Πανολιά, εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίου Πάνου Αλεξανδρή,
 4. δ) η κυρία Κωνσταντίνα Κεράτσα, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίου Αλέξανδρου Κόπτση,
 5. ε) οι εκπρόσωποι εκ μέρους του Συντονιστικού Μηχανισμού (ΣΜ)του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρίες Ματθίλδη Χατζηπαναγιώτου, Ιωάννα Μαντζούτσου και Ειρήνη Κραββαρίτη.

Στην εικοστή πρώτη Συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο κύριος Δημήτρης Λογαράς, σε αναπλήρωση του κυρίου Ιωάννη Βαρδακαστάνη, ως Εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ και το στέλεχος της ΕΑΠ, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την εικοστή πρώτη Συνεδρίαση.

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση πρακτικών της 20ης Συνεδρίασης της ΕΑΠ.

Εγκρίνονται τα πρακτικά της 20ης Συνεδρίασης.

3. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα που αφορούν την ΕΑΠ

Τα Μέλη της Αρχής ενημερώθηκαν σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία», που υλοποιείται ως οριζόντια δράση του ΕΣΔ.

Έγινε αναφορά στη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης για την πορεία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης καθώς και στις εκθέσεις των Σημείων Αναφοράς των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων προς το ΣΜ, σε συνέχεια της αποστολής του σχετικού ερωτηματολογίου.

Σχετικά με το ρόλο των Σημείων Αναφοράς, τονίστηκε ότι δεν ορίζονται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, το βασικό όμως είναι ότι υφίσταται ένα ενεργό δίκτυο που λειτουργεί και δραστηριοποιείται σε μια ενιαία κατεύθυνση.

4. Οργάνωση και συντονισμός εργασιών της ΕΑΠ κατά το Α’ εξάμηνο 2023

Ο Προέδρος της Αρχής συζήτησε εκτενώς με τα Μέλη της Αρχής τον προγραμματισμό των εργασιών της ΕΑΠ για το Α’ Εξάμηνο του 2023 καθώς και προτάσεις για την συγκρότηση θεματικών Ομάδων Εργασίας.
Τα μέλη της ΕΑΠ αποφάσισαν:

 1. Α) Τη συνέχιση λειτουργίας των τριών υφισταμένων Ομάδων Εργασίας (ΟΕ):
  • Ομάδα Εργασίας για την έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση και την ενταξιακή εκπαίδευση, με Συντονίστρια το μέλος της ΕΑΠ κυρία Ε. Σουκάκου.
  • Ομάδα Εργασίας για την Ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με Συντονίστρια την Αντιπρόεδρο κυρία Ε. Μπερνιδάκη- Άλντους.
  • Ομάδα Εργασίας για την φυσική προσβασιμότητα, με συντονίστρια την Β’ Αντιπρόεδρο κυρία Μ. Χριστοφή.
 2. Β) Τη συγκρότηση δύο νέων ΟΕ:
  • Ομάδα Εργασίας για θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού. Συντονίστρια της Ομάδας ορίστηκε η Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΑΠ, κυρία Χριστοφή, και
  • Ομάδα Εργασίας για την Υγεία. Συντονίστρια της Ομάδας ορίστηκε το Μέλος της ΕΑΠ, κυρία Χρυσικού.

Οι υπόλοιπες θεματικές που αφορούν την Εκπαίδευση, όπως η πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η εκπαίδευση ενηλίκων, βρίσκονται σε στάδιο διερεύνησης και εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμματισμού δράσεων για την διετία 2023 – 2024, όπως και άλλες θεματικές σε τομείς όπως η Απασχόληση, η Πολιτική Προστασία, η Ψηφιακή Προσβασιμότητα,κ.α.

Αντικείμενο των ΟΕ είναι η χαρτογράφηση του θεματικού πεδίου, η ανάλυση της κατάστασης, η καταγραφή των ζητημάτων, ο εντοπισμός ενδεχόμενων προβλημάτων, η συγκέντρωση καλών πρακτικών, με στόχο την διατύπωση προτάσεων, συστάσεων και, κατά περίπτωση, σύνταξη Γνωμοδοτήσεων. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί διαβούλευση και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και όργανα της Πολιτείας.

Αποφασίστηκε επίσης η «Δράση για την παρακολούθηση της νομοθεσίας και του ΕΣΔ». Τα μέλη της Αρχής συζήτησαν εκτενώς για τη συνεργασία της Αρχής με τις Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας (ΠΕΠ).

Με αφορμή τα δύο χρόνια λειτουργίας της Αρχής και στο πλαίσιο των επικοινωνιακών δράσεων της ΕΑΠ, αποφασίστηκε η δημιουργία ενημερωτικού δελτίου (Newsletter).

5. Ορισμός της επόμενης συνεδρίασης.

Η επόμενη συνεδρίαση (22η) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 στις 11:00 π.μ. Η Συνεδρίαση θα είναι Υβριδική (συμμετοχή με φυσική παρουσία και διαδικτυακά).

6. Άλλα θέματα.

Τα μέλη της Αρχής ενημερώθηκαν για τη συμμετοχή του Προέδρου στην Υποεπιτροπή για τα θέματα ΑμεΑ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής (23/3/2023) με θέμα «Πολιτικές για ΑμεΑ στον αθλητισμό».

Έγινε ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες καταβολής εξόδων μετακίνησης και διαμονής για την κάλυψη των αναγκών της ΕΑΠ και της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των Μελών της Αρχής. Ο Πρόεδρος της Αρχής, κύριος Κωνσταντίνος Στεφανίδης, ενημέρωσε πως δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματός του και παραιτείται της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις εργασίες της Αρχής, καθώς και της καταβολής εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

Επόμενη Συνεδρίαση: Πέμπτη 27 Απριλίου 2023.

Λήξη της 21ης Συνεδρίασης: 14:30

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
21η συνεδρίαση