Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 22ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 27ης του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Ευαγγελία Χρυσικού
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
Της Γραμματέως:
Μαρίας Κολλίγρη, Στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Στην εικοστή δεύτερη Συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) η κυρία Ζωή Νικολαΐδη, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κυρίου Ιωάννη Ξιφαρά,
 2. β) o κύριος Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 3. γ) η κυρία Σπυριδούλα Παπανικολάου, εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίου Πάνου Αλεξανδρή,
 4. δ) η κυρία Κωνσταντίνα Κεράτσα, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίου Αλέξανδρου Κόπτση,
 5. ε) ως εκπρόσωπος του Συντονιστικού Μηχανισμού (ΣΜ) του άρθρου 69 ν. 4488/2017, η κυρία Ματθίλδη Χατζηπαναγιώτου.

Συμμετείχε επίσης η κυρία Βασιλική Κολυβά, στέλεχος της ΕΑΠ.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την εικοστή δεύτερη Συνεδρίαση.

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση πρακτικών της 21ης Συνεδρίασης της ΕΑΠ.

Εγκρίνονται τα πρακτικά της 21ης Συνεδρίασης.

3. Ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα που αφορούν την ΕΑΠ

Έγινε ενημέρωση από τον ΣΜ προς τα Μέλη της Αρχής σχετικά με την ολοκλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση μεταξύ των μελών της Αρχής και του ΣΜ σχετικά με εκκρεμή ζητήματα της διαδικασίας ψηφιοποίησης των συντάξεων των Ατόμων με Αναπηρία και την έκδοση Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας. Συμφωνήθηκε η πρόσκληση στην ΕΑΠ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για σχετική ενημέρωση.

4. Ενημέρωση – πρόταση από την κυρία Σουκάκου σχετικά με τη διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα την Πρώιμη και Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση, στο πλαίσιο ενός διεθνούς forum που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2023.

Η κυρία Σουκάκου υπέβαλε στην ολομέλεια της Αρχής πρόταση για τη συμμετοχή της ΕΑΠ στη διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο των εργασιών ενός διεθνούς forum που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2023 στην Ελλάδα, με θέμα την ενταξιακή εκπαίδευση. Η πρόταση έγινε δεκτή από την ολομέλεια.

5. Οργάνωση και συντονισμός εργασιών των ΟΕ της ΕΑΠ κατά το 2023 (στελέχωση ΟΕ, κατάρτιση επιχειρησιακού πλάνου, καθορισμός στόχων / οροσήμων, παραδοτέα, κλπ.).

Σε συνέχεια του προγραμματισμού των εργασιών της ΕΑΠ για το 2023 και της συγκρότησης των θεματικών Ομάδων Εργασίας, τα μέλη της ΕΑΠ κατέληξαν στη στελέχωση των ακόλουθων θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΟΕ):

 • ΟΕ για την Ανώτατη Εκπαίδευση (συντονίστρια Ε. Μπερνιδάκη - Άλντους)
  Μέλη: Μ. Χριστοφή, Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Γαβουνέλη, Κ. Λυκοβαρδή, Β. Κολυβά και Εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ
 • ΟΕ για την πρώιμη παρέμβαση (συντονίστρια Ε. Σουκάκου)
  Μέλη: Ε. Μπερνιδάκη, Μ. Χριστοφή, Κ. Λυκοβαρδή, Β. Κολυβά και εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ
 • ΟΕ για την φυσική προσβασιμότητα (συντονίστρια Μ. Χριστοφή)
  Μέλη: Ε. Μπερνιδάκη. Γ. Αγγελόπουλος, Τζ. Λειβαδάρου, Ε. Χρυσικού, Γ. Αυγουστίδης, Γ. Φεσσιάν, Μ. Κολλίγρη και Εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ
 • ΟΕ για τον τουρισμό/πολιτισμό/αθλητισμό (συντονίστρια Μ. Χριστοφή)
  Μέλη: Ε. Μπερνιδάκη, Τζ. Λειβαδάρου, Κ. Λυκοβαρδή, Γ. Φεσσιάν, Γ. Αυγουστίδης, Β. Κολυβά και Εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ
 • ΟΕ για την υγεία (συντονίστρια Ε. Χρυσικού)
  Μέλη: Ε. Μπερνιδάκη, Μ. Χριστοφή, Κ. Λυκοβαρδή, Γ. Αυγουστίδης, Μ. Κολλίγρη και εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ

Συμφωνήθηκε να παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Αρχής, από κάθε Ομάδα Εργασίας, ο Οδικός Χάρτης επεξεργασίας του αντικειμένου της.

6. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τη συνεισφορά της ΕΑΠ στη διαβούλευση σχετικά με τον "Οδηγό Προσβασιμότητας για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης".

Ο Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε τα Μέλη της ΕΑΠ σχετικά με την εκπόνηση Οδηγού Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος καταρτίσθηκε και τέθηκε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΕΑΠ, δια του Προέδρου της, απέστειλε επιστολή στην οποία κατέθεσε σχόλια και παρατηρήσεις για τη βελτίωση του περιεχομένου του Οδηγού.

7. Ενημέρωση από την κυρία Λειβαδάρου σχετικά με τη διαδικτυακή συζήτηση για την προσβασιμότητα στον τουρισμό (διοργάνωση από τον ΣΕΤΕ και τη Marketing Greece στις 24 Απριλίου 2023).

Έγινε ενημέρωση από την κυρία Λειβαδάρου σχετικά με τη συμμετοχή της στη διαδικτυακή συζήτηση για την προσβασιμότητα στον τουρισμό. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διερεύνηση και υλοποίηση δράσεων για προσβάσιμο τουρισμό, τη συγκέντρωση καλών πρακτικών, ενώ προτάθηκε συνεργασία της ΕΑΠ με τον ΣΕΤΕ.

8. Σχολιασμός από τα μέλη της Αρχής σχετικά με το σχέδιο εισήγησης της ΕΕΤΤ προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνέχεια της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2022 για τον καθορισμό μέτρων ισοδύναμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σε συνέχεια της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2022, το θέμα θα συζητηθεί και θα ολοκληρωθεί σε επόμενη Συνεδρίαση της ΕΑΠ.

9. Ορισμός της επόμενης συνεδρίασης.

Η επόμενη συνεδρίαση (23η) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 στις 11:00 π.μ. Η Συνεδρίαση θα είναι Υβριδική (συμμετοχή με φυσική παρουσία και διαδικτυακά).

10. Άλλα θέματα.

10.1 Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τις αποζημιώσεις των Μελών της Αρχής.

Έγινε ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασία καταβολής της μηνιαίας αποζημίωσης των Αντιπροέδρων και των Μελών της Αρχής.

Λήξη της 22ης Συνεδρίασης: 13:30μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
22η συνεδρίαση