Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 23ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 30ης του μηνός Μαϊου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα
Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Ευαγγελία Χρυσικού
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
Της Γραμματέως:
Μαρίας Κολλίγρη, Στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Στην εικοστή τρίτη Συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) η κυρία Ζωή Νικολαΐδη, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κυρίου Ιωάννη Ξιφαρά,
 2. β) η κυρία Μαρία Μαρμάνη, εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίου Πάνου Αλεξανδρή,
 3. γ) η κυρία Κωνσταντίνα Κεράτσα, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίου Αλέξανδρου Κόπτση,
 4. δ) η εκπρόσωπος εκ μέρους του Συντονιστικού Μηχανισμού (ΣΜ) του άρθρου 69 ν. 4488/2017, η κυρία Μαρία Σαμπαρδάμη.

Στην εικοστή τρίτη Συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο κύριος Δημήτρης Λογαράς, σε αναπλήρωση του κυρίου Ιωάννη Βαρδακαστάνη, ως Εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ και το στέλεχος της ΕΑΠ κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την εικοστή τρίτη Συνεδρίαση.

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση πρακτικών της 22ης Συνεδρίασης της ΕΑΠ.

Εγκρίνονται τα πρακτικά της 22ης Συνεδρίασης.

3. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα που αφορούν την ΕΑΠ.

Η κυρία Μαρία Σαμπαρδάμη, ως εκπρόσωπος του Συντονιστικού Μηχανισμού (ΣM) απηύθυνε χαιρετισμό στην ολομέλεια της Αρχής και ανέλαβε την ενημέρωση του υπηρεσιακού Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Βασίλειου Σκουρή για την πορεία της συνεδρίασης.

4. Οργάνωση και συντονισμός εργασιών των OE της ΕΑΠ κατά το 2023: Ενημέρωση ανά OE σχετικά με την πορεία προγραμματισμού & εργασιών (Οδικός Χάρτης)

 • OE για την Ανώτατη Εκπαίδευση (συντονίστρια Ε. Μπερνιδάκη)
 • OE για την Πρώιμη και Έγκαιρη Παρέμβαση (συντονίστρια Ε. Σουκάκου)
 • OE για την Φυσική Προσβασιμότητα (συντονίστρια Μ. Χριστοφή)
 • OE για τον Τουρισμό / Πολιτισμό / Αθλητισμό (συντονίστρια Μ. Χριστοφή)
 • OE για την Υγεία (συντονίστρια Ε. Χρυσικού).

Σε συνέχεια του προγραμματισμού των εργασιών της ΕΑΠ για το Α’ Εξάμηνο του 2023 και της συγκρότησης των θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΟΕ) οι συντονίστριες των ΟΕ προχώρησαν σε παρουσίαση των μέχρι τώρα εργασιών τους

 1. α) OE για την Ανώτατη Εκπαίδευση: έγινε ενημέρωση σχετικά με τις μέχρι τώρα δράσεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και για τις μελλοντικές δράσεις της OE.
 2. β) OE για την Πρώιμη και Έγκαιρη Παρέμβαση: έγινε παρουσίαση του Οδικού Χάρτη και των σχετικών θεμάτων που συζητήθηκαν στην διαδικτυακή συνάντηση της OE, όπως οι αρμοδιότητες και οι στόχοι της OE τα χρονοδιαγράμματα, ο καθορισμός των παραδοτέων, καθώς και ο προγραμματισμός ημερίδας τον Οκτώβριο του 2023.
 3. γ)OE για την Φυσική Προσβασιμότητα και OE για τονΤουρισμό, Πολιτισμό, Αθλητισμό:έγινε παρουσίαση του αντίστοιχου Οδικού Χάρτη, καθώς και ενημέρωση για τις διαδικτυακές συναντήσεις που προηγήθηκαν,και αποφασίστηκαν το αντικείμενοκαι η οργάνωση της κάθε OE (στόχοι, χρονοδιαγράμματα-ορόσημα, καθορισμός παραδοτέων).
 4. δ) OE για την Υγεία:έγινε αναφορά στον ενδεικτικό Οδικό Χάρτη όπως αυτός συντάχθηκε μετά το πέρας της 1ης διαδικτυακής συνάντησης της OE.

5. Ενημέρωση των μελών της Αρχής και σχολιασμός σχετικά με το σχέδιο εισήγησης της ΕΕΤΤ προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνέχεια της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2022 για τον καθορισμό μέτρων ισοδύναμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο Πρόεδρος της Αρχής συζήτησε το σχολιασμό επί του σχεδίου εισήγησης της ΕΕΤΤ με τα μέλη της Αρχής και ανέλαβε να αποστείλει τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε συνέχεια εκτενών σχολίων που στάλθηκαν από τον ίδιο, ως επισπεύδοντα της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενήργησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τον καθορισμό μέτρων ισοδύναμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών το προηγούμενο έτος.

6. Ορισμός της επόμενης συνεδρίασης.

Η επόμενη συνεδρίαση (24η) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023 στις 11:00 π.μ. Η Συνεδρίαση θα είναι Υβριδική (συμμετοχή με φυσική παρουσία και διαδικτυακά).

Λήξη της 23ης Συνεδρίασης: 12:30μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
23η συνεδρίαση