Τέλος οι συνεχείς επιτροπές για ακρωτηριασμούς και μη αναστρέψιμες παθήσεις στα ΚΕΠΑ

Την  οριστική  κατάργηση  της  υποχρέωσης  των  αναπήρων  πολιτών  με ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν ξανά και ξανά επιτροπές για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας τους ανακοίνωσε ο Υπουργός  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων, Κωστής  Χατζηδάκης, κατά  την επίσκεψη του στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην Οδό Πειραιώς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την μεταστέγαση των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ σε σύγχρονες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας  μέσα στους επόμενους  μήνες,  με  στόχο  να  αντιμετωπιστούν  προβλήματα  θέρμανσης, κλιματισμού και απουσίας χώρων στάθμευσης που έχει το παρόν κτήριο στην Οδό Πειραιώς.  Την  ίδια  στιγμή  δρομολογείται  και  η  αναβάθμιση  των  αντίστοιχων εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη.

Η  κατάργηση  της  υποχρέωσης  επανεξέτασης  για  μη  αναστρέψιμες  παθήσεις συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο Κανονισμό για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνο Τσακλόγλου. Με την θέσπιση του Κανονισμού όλοι οι πολίτες με μη  αναστρέψιμες  παθήσεις,  ασχέτως  αν  είναι  κύριες  ή δευτερεύουσες, κατοχυρώνουν  το  ποσοστό  αναπηρίας  τους  για  πάντα.  Μέχρι  πρότινος  αυτό αφορούσε  μόνο  την  κύρια  μη  αναστρέψιμη  πάθηση  ενώ  όσοι  είχαν  ως δευτερεύουσα πάθηση έναν ακρωτηριασμό ή μια άλλη μη αναστρέψιμη πάθηση έπρεπε  να  περνούν  από  επιτροπές  ξανά  και  ξανά,  ανα  τα  τακτά  χρονικά διαστήματα, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης  δήλωσε: «Στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Σχεδίου  Δράσης  για  τα  Άτομα  με  Αναπηρία, ανακοινώνουμε σήμερα δύο πρωτοβουλίες σε σχέση με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας  (ΚΕΠΑ).  Η  πρώτη  είναι  αυτονόητη,  έπρεπε  να  έχει  γίνει  εδώ  και δεκαετίες.  Αφορά  στους  αναπήρους  με  ακρωτηριασμούς  και  άλλες  μη αναστρέψιμες παθήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται να περνούν από επιτροπές ξανά και ξανά για την πιστοποίηση της ίδιας αναπηρίας. Είναι αυτονόητο, αλλά δεν είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Επιτέλους γίνεται! Το δεύτερο έχει να κάνει με την μεταστέγαση των ΚΕΠΑ από το κτίριο της Οδού Πειραιώς σε ένα καινούργιο κτίριο, σε καινούργιες εγκαταστάσεις, στο Στάδιο Ειρήνης κα Φιλίας με θέρμανση, κλιματισμό και χώρους στάθμευσης. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση της εξυπηρέτησης στην πράξη».

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου  δήλωσε: «Η  ύπαρξη  ενός  αξιόπιστου  μηχανισμού  πιστοποίησης  της  αναπηρίας  είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη λειτουργία ολόκληρου του κράτους πρόνοιας. Το ρόλο αυτό στη χώρα μας έχουν τα ΚΕΠΑ. Τα ΚΕΠΑ για διάφορους λόγους δεν είχαν λάβει τη σημασία που τους άξιζε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με διάφορες ενέργειες της Κυβέρνησης, οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με το θεσμικό πλαίσιο είτε  με  την  αναβάθμιση  της  υλικοτεχνικής  υποδομής,  προσπαθούμε  να βελτιώσουμε την εικόνα του Οργανισμού, αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην πρώτη κατεύθυνση είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας, που για πρώτη φορά δημιουργήθηκε, με τον οποίο προσπαθούμε να ελαφρύνουμε την ταλαιπωρία που υφίσταται ο πολίτης κατά τις εξετάσεις αυτές. Στη δεύτερη κατεύθυνση είναι η μεταστέγαση του Οργανισμού. Πάμε σε ένα καινούργιο κτίριο, με πολύ καλύτερες υποδομές από το υφιστάμενο και αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού και θα βελτιώσει τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων, αλλά και τις συνθήκες εξέτασης των ασφαλισμένων».

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής δήλωσε: «Στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι οι εξετάσεις των υγειονομικών επιτροπών να γίνονται μέσα σε αξιοπρεπείς χώρους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν αναληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη».

Παρόντες στη σημερινή επίσκεψη στα ΚΕΠΑ ήταν η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου, ο Υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ Νώντας Ατσαβές καθώς και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί διευθυντές του Οργανισμού. 

Τέλος,  τονίζεται  πως  ο  Κανονισμός  των  ΚΕΠΑ εντάσσεται  στη  γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης για  τη υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και συμπεριλαμβάνεται σαν έργο και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (εξωτερικός σύνδεσμος)

Πηγή: https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/deltio-typoy-108

calendar
Ανάρτηση: Παρασκευή, 26.11.2021
το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Ακρωτηριασμοί
Μη Αναστρέψιμες Παθήσεις
Επιτροπές
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας