Γνωμοδοτήσεις

Σεπτέμβριος 2022

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας της ΕΑΠ για την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022 Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (εφεξής: Αρχή), κατά την 4η συνεδρίασή της στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, αποφάσισε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξέταση ζητημάτων σχετι...

η γνωμοδοτήση ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Καθολική προσβασιμότητα
Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών

Ιανουάριος 2022

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
22
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 - 2030 (ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030)

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) ενημερώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, στις 29.12.2021, σχετικά με τη θέση σε δημόσια διαβούλευση του...

η γνωμοδοτήση ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Κοινωνική Ένταξη
Ρομά

Δεκέμβριος 2021

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021
ΤΕΤΑΡΤΗ
22
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία: Σήματα Πιστοποίησης Προσβασιμότητας

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) ενημερώθηκε σχετικά με την κατάθεση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στις 10.12.2021, νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Πρότυπ...

η γνωμοδοτήση ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Προσβασιμότητα
Σύμβαση ηνωμένων εθνών
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Πιστοποίηση Προσβασιμότητας
Σήματα Πιστοποίησης
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Νοέμβριος 2021

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021
ΤΕΤΑΡΤΗ
24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Προσβασιμότητα και ασφάλεια: ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2019/882 στο εθνικό δίκαιο

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, κατά την 3η συνεδρίασή της στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ενημερώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γ. Σταμάτη επ...

η γνωμοδοτήση ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Προσβασιμότητα
Ασφάλεια
Σύμβαση ηνωμένων εθνών
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εθνικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
γνωμοδοτήσεις ανά σελίδα
1 - 4 από 4