Γνωμοδοτήσεις

Νοέμβριος 2021

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021
ΤΕΤΑΡΤΗ
24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Προσβασιμότητα και ασφάλεια: ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2019/882 στο εθνικό δίκαιο

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, κατά την 3η συνεδρίασή της στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ενημερώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γ. Σταμάτη επ...

η γνωμοδοτήση ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Προσβασιμότητα
Ασφάλεια
Σύμβαση ηνωμένων εθνών
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εθνικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
γνωμοδοτήσεις ανά σελίδα
1 - 1 από 1