Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 187 της 03.10.1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261)

Άρθρον 110   Επιβάται ασθενείς εκ λοιμωδών νόσων, ψυχοπαθείς κλπ. 1. Ο πλοίαρχος δύναται να ζητήση παρά της λιμενικής ή προξενικής αρχής την παρεμπόδισιν της επιβιβάσεως προσώπο...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3709 της 14.10.2008 «Δικαιώματα - υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄213)

Άρθρο 2 Ορισμοί 4. «Ατομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα» είναι οποιοδήποτε άτομο η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4150 29.04.2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.» (Α΄102)

Άρθρο 46 Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισμούς Λιμένων   2. Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής διακρίνονται σε: α) κύρια λιμενικά έργα, τα οποία αποτελούν τα έργα που εκτε...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/20 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» (Β΄4380)

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 142), και ιδίως την παρ. 8 του άρθρου 62.  2. Τις διατάξεις του άρθρου 9...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4710 της 23.07.2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄142)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ   Άρθρο 17   Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από Ο.Τ.Α.  «1. Από την έναρξη ισχύος του παρ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες