Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 13ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 13ης του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Μαρίας Γαβουνέλη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ
Της Γραμματέως:
Ειρήνης Κραββαρίτη, Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Επικρατείας κ. Γεωργίου Γεραπετρίτη

Στη δέκατη τρίτη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

  1. α) ο κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  2. β) o κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
  3. γ) o κ. Δημήτρης Απίστουλας, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου,
  4. δ) η κα Ευαγγελία Ζέρβα, Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Σταμάτη, και
  5. ε) οι Εκπρόσωποι του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρίες Ματθίλδη Χατζηπαναγιώτου και Πηνελόπη Τσιλίκα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της Αρχής, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη δέκατη τρίτη Συνεδρίαση.

1. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα της ΕΑΠ.

Τα θέματα γραφείων, στελέχωση, αποζημιώσεις και μετακινήσεις μελών και συνοδών αυτών, βρίσκονται υπό διευθέτηση.

2. Ενημέρωση επί των απαντήσεων των ΑΕΙ στην επιστολή της ΕΑΠ.

Τα Πανεπιστήμια είτε έχουν προχωρήσει σε μελέτες για παρεμβάσεις με εύλογες προσαρμογές, είτε ετοιμάζουν ανανέωση υποδομών. Κανένα Πανεπιστήμιο δεν έχει απόλυτα προσβάσιμο ιστότοπο. Υπάρχει παροχή προσβάσιμων ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, όμως εντοπίζεται θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα εκδοτών. Ετοιμάζεται μια σύνοψη των απαντήσεων που μπορεί να αξιοποιηθεί για την υπό προετοιμασία Γνωμοδότηση και σε δεύτερη φάση η σύνταξη μιας έκθεσης που θα συνοψίζει τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα Πανεπιστήμια.

3. Συζήτηση επί της Γνωμοδότησης Πρωτοβουλίας με θέμα την «Ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναμένεται η δημοσίευση του νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θα βοηθήσει στην περαιτέρω επεξεργασία και ολοκλήρωση της Γνωμοδότησης που συντάσσεται.

4. Ενημέρωση για την πρόοδο εργασιών της Ομάδας Εργασίας για την προσβασιμότητα.

Έγιναν δύο συναντήσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο χειρίζεται τα θέματα προσβασιμότητας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, κατά τις οποίες υπήρχε ενημέρωση για τις εξελίξεις των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

5. Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Έκθεση Παρακολούθησης Ψηφιακής Προσβασιμότητας.

Ο κύριος Δημήτρης Απίστουλας, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κύριου Λεωνίδα Χριστόπουλου ενημέρωσε πως επίκειται διοργάνωση Ημερίδας, με θέμα την ψηφιακή προσβασιμότητα, στην οποία είναι προσκεκλημένη η ΕΑΠ. Στην Ημερίδα θα παρουσιαστεί εργαλείο αξιοποίησης από τους φορείς του δημόσιου τομέα, προκειμένου να αξιολογούν την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων.

6. Ενημέρωση από τον κ. Γεώργιο Σταμάτη, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Περιέγραψε την πορεία υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμεΑ. Ανέφερε την ολοκλήρωση του Σχεδίου Νόμου, το οποίο έχει προωθηθεί στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων. Αναφέρθηκε στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για την Εθνική Στρατηγική για Κοινωνική Ένταξη, στην προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων μέσω ΕΣΠΑ, στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και στις ομάδες εργασίες για κωφούς και βαρήκοους. Τα μέλη της ΕΑΠ ευχαρίστησαν τον κύριο Σταμάτη και δήλωσαν την επιθυμία τους για την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

7. Ενημέρωση από τον κ. Αλέξανδρο Κόπτση, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Υπουργείο Παιδείας.

Ο κύριος Κόπτσης παρουσίασε τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί στο Υπουργείο και αναφέρθηκε στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Περιέγραψε τα έργα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται και τις επιμορφωτικές δράσεις. Για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και μαθησιακής προσβασιμότητας, ανέφερε τις επιτροπές ψηφιακής και φυσικής προσβασιμότητας, τα προγράμματα σπουδών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και τους προβλεπόμενους πόρους από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Ανέφερε την πρόθεση για τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος για την πρώιμη, εκπαιδευτική παρέμβαση, καθώς και την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τέλος, αναφέρθηκε σε μελλοντικές δράσεις μέσω ΕΣΠΑ, όπως στη δημιουργία συμπεριληπτικού σχολείου και στον εξειδικευμένο οδηγό εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Επόμενη Συνεδρίαση: Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022.

Λήξη 13ης συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
13η συνεδρίαση