Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας

λογότυπο Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Η Eθνική Αρχή Προσβασιμότητας αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας, υπαγόμενο στον Πρωθυπουργό, προς τον σκοπό της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου της.

Το Έργο μας

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022 Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (εφεξής: Αρχή), κατά την 4η συνεδρίασή της στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, αποφάσισε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξέταση ζητημάτων σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία στη...

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) ενημερώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, στις 29.12.2021, σχετικά με τη θέση σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της «Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης γι...

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) ενημερώθηκε σχετικά με την κατάθεση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στις 10.12.2021, νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Ορ...

Εκθέσεις

Το 2021 είναι η χρονιά της σύστασης και της συγκρότησης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ ή Αρχή) ως νομικής οντότητας, διαδικασία που ολοκληρώθηκε εντός τεσσάρων μηνών, με την έκδοση των απαιτούμενων νομικών και διοικητικών πράξεων. Ο απο...

Το 2021 είναι η χρονιά της σύστασης και της συγκρότησης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ ή Αρχή) ως νομικής οντότητας, διαδικασία που ολοκληρώθηκε μέσα σε τέσσερις μήνες, με την έκδοση των απαιτούμενων νομικών και διοικητικών πράξεων. Η Ε...

Χρήσιμο Υλικό

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε

  • προδιαγραφές και πρότυπα προσβασιμότητας
  • οδηγίες και οδηγούς για την ψηφιακή και φυσική προσβασιμότητα

Επικοινωνία

Μαρία Κολλίγρη
Τηλέφωνο: +30 210 3385085
Email: naa@government.gr

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15
ΤΚ 10674, Αθήνα, Αττική