Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 14ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 18ης του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Μαρίας Γαβουνέλη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
Της Γραμματέως:
Κολλίγρη Μαρίας, Στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Στη δέκατη πέμπτη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

  1. α) ο κ. Απόστολος Λάζαρης, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου,
  2. β) η κα Αναστασία Γκουβατζή, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρου Κόπτση
  3. γ) η κα Ζωή Νικολαΐδη, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά,
  4. δ) ο κ. Δημήτριος Λογαράς, Εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ, και
  5. ε) οι Εκπρόσωποι του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρίες Ματθίλδη Χατζηπαναγιώτου και Πηνελόπη Τσιλίκα.

Κατόπιν προσκλήσεως της ΕΑΠ, με παρέμβαση συμμετείχε ως εισηγητής ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της Αρχής, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη δέκατη τέταρτη συνεδρίαση.

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Παρουσίαση της Μαρίας Κολλίγρη, νέου στελέχους της ΕΑΠ.

Έγινε παρουσίαση του νέου στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, κυρίας Κολλίγρη Μαρίας, σε θέση στελέχους της ΕΑΠ.

3. Πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΑΠ.

Η κυρία Κολλίγρη αναλαμβάνει εφεξής την καταγραφή των πρακτικών στη θέση της κυρίας Κραββαρίτη. Τα πρακτικά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.

4. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα της ΕΑΠ.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλήρωσης δεύτερου διοικητικού στελέχους της Αρχής. Έγινε αναφορά στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Εγκρίθηκε το σχέδιο για το επιστολόχαρτο της Αρχής. Η διευθέτηση του θέματος των αποζημιώσεων και του εξοπλισμού των γραφείων είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Προεδρία της Κυβέρνησης.

5. Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών και των δραστηριοτήτων της (κ. Αγγελόπουλος).

Έγινε ενημέρωση σχετικά με την Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών και τις επιτυχημένες δράσεις της.

6. Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας με θέμα την «Ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα μέλη της Αρχής συζήτησαν τα περιεχόμενα της σύνοψης που παρουσιάστηκε. Έγινε αναφορά στη επικείμενη σημαντική συνάντηση με την επιτροπή του ΥΠΑΙΘ την Δευτέρα 23.05.2022.

7. Ενημέρωση από τον κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Επί του θέματος τοποθετήθηκαν ο κύριος Κυριαζόπουλος και οι κυρίες Μπούκη και Κασελίμη. Αναφέρθηκαν στο Σχέδιο Δράσης για την προσβασιμότητα σε πλοία, στη διαχείριση κρατήσεων εισιτηρίων και στην εκπαίδευση ατόμων που εξυπηρετούν ΑμεΑ, επί του πλοίου και επί του λιμένος. Ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε την ανάγκη συνεργασίας με την ΕΑΠ, για τον τρόπο διαχείρισης και εφαρμογής του κανονισμού στα θέματα επιβατικού κοινού με αναπηρία. Πρόσθεσε πως υπάρχει έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με την προσβασιμότητα και επίκειται έλεγχος σε πλοία.

8. Ενημέρωση της ΕΑΠ σχετικά με Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον «καθορισμό μέτρων ισοδύναμης πρόσβασης και ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το ν.4727/2020».

Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο Πρόεδρος της Αρχής ανέλαβε ως επισπεύδων για το θέμα αυτό εκ μέρους της Αρχής.

9. Άλλα θέματα.

Έγινε ενημέρωση της Αρχής για την Ημερίδα με θέμα «Ενταξιακές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση: Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικής Πρακτικής», στην οποία συμμετέχει η κυρία Σουκάκου, μέλος της ΕΑΠ, ως κύρια ομιλήτρια

Επόμενη Συνεδρίαση: Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022.

Λήξη 14ης συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
14η συνεδρίαση