Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 17ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 8ης του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ
Της Γραμματέως:
Κολλίγρη Μαρίας, Στελέχους της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Στη δέκατη έβδομη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

  1. α) η κα Ζωή Νικολαΐδη, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά,
  2. β) o κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
  3. γ) ο κ.Χρήστος Αντζουλάτος, εκπρόσωπος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνου Αλεξανδρή,
  4. δ) η κα Κωνσταντίνα Κεράτσα, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρο Κόπτση,
  5. ε) οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρίες Πηνελόπη Τσιλίκα και Ματθίλδη Χατζηπαναγιώτου.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της ΕΑΠ, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη δέκατη έβδομη Συνεδρίαση.

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΑΠ.

Εγκρίνονται τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων και βρίσκονται σε διαδικασία τελικής επεξεργασίας για να καταστούν προσβάσιμα και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής.

3. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα της ΕΑΠ.

Ο Συντονιστικός Μηχανισμός αναφέρθηκε σε ζητήματα αρμοδιότητας του και στην επικαιροποίηση του ΕΣΔ. Στους Δήμους και τις Περιφέρειες θα αποσταλεί ερωτηματολόγιο που θα έχει προηγουμένως συζητηθεί με την ΕΑΠ και την Ε.Σ.Α.μεΑ για διατύπωση παρατηρήσεων, με σκοπό την άντληση πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και την προσπάθεια εξειδίκευσης του περιεχομένου των σχετικών εκθέσεων. Η Αρχή καλείται να διατυπώσει τις προτάσεις που κρίνει πως πρέπει να ενσωματωθούν στο επικαιροποιημένο ΕΣΔ. Συζητήθηκε το θέμα των αποζημιώσεων των Μελών της Αρχής, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης.

4. Ενημέρωση για τη συμμετοχή της ΕΑΠ στις Επιτροπές Παρακολούθησης τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Έγινε ενημέρωση για τη συμμετοχή της ΕΑΠ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και την συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες Συντονισμού του ΕΣΠΑ, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της καθολικής προσβασιμότητας κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς και επικοινωνιακών δράσεων.

5. Ενημέρωση για τη συμμετοχή της ΕΑΠ στα ακόλουθα συνέδρια: (α) «Προς ένα δικαιωματικό μοντέλο αναπηρίας: η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην υπηρεσία του πολίτη με αναπηρία και της οικογένειάς του», Ρόδος, 14-15 Οκτωβρίου 2022, (β) «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’ Αρωγή»», Χανιά, 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2022.

Ο Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τα δυο συνέδρια. Το υλικό των παρουσιάσεων των εκπροσώπων της ΕΑΠ στα συνέδρια θα συγκεντρωθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής, κατόπιν επεξεργασίας ώστε να είναι προσβάσιμο.

6. Συμμετοχή της ΕΑΠ στην κατάρτιση του απαιτούμενου δείγματος δημόσιων ιστοτόπων στο πλαίσιο της 2ης περιόδου παρακολούθησης της συμμόρφωσης τους ως προς την ψηφιακή προσβασιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4727/2020 (βλ. σχετική επιστολή Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Έγινε συζήτηση σχετικά με την κατάρτιση δείγματος, περί τις 200 ιστοσελίδες στο σύνολο. Έχει προηγηθεί συνεργασία με τον Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Η Αρχή θα υποβάλει τη δική της πρόταση για ιστοσελίδες που πρέπει να συμπεριληφθούν, ώστε να εξασφαλιστεί το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα από ιστοσελίδες όλων των κατηγοριών των Δημόσιων Φορέων.

7. Συμμετοχή της ΕΑΠ στην κατάρτιση προδιαγραφών προσβασιμότητας εν όψει της προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την ισότιμη πρόσβαση στην εκλογική διαδικασία (βλ. σχετική επιστολή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών).

Με επιστολή της η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών απευθύνθηκε στην ΕΑΠ αιτούμενη τη συμβολή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας στην προσαρμογή για θέματα που σχετίζονται με την ισότιμη πρόσβαση στην εκλογική διαδικασία και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία. Ορίστηκε Ομάδα Εργασίας της ΕΑΠ και προγραμματίζεται υβριδική συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν η Αρχή με τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Εκλογών του ΥΠΕΣ.

Επόμενη Συνεδρίαση: Προγραμματίζεται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου / αρχές Οκτωβρίου.

Λήξη 16ης συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
17η συνεδρίαση