Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας της 15ης του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων
Του Προέδρου:
Κωνσταντίνου Στεφανίδη
Της Α’ Αντιπροέδρου:
Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους
Της Β’ Αντιπροέδρου:
Μαρίλυς Χριστοφή
Των μελών:
Γεωργίου Αγγελόπουλου
 
Ευγενίας Λειβαδάρου
 
Έλενας Σουκάκου
 
Ευαγγελίας Χρυσικού
 
Γεωργίου Αυγουστίδη, Εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
 
Γεράσιμου Φεσσιάν, Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 
Μαρίας Γαβουνέλη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 
Καλλιόπης Λυκοβαρδή, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
 
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Της Γραμματέως:
Ειρήνης Κραββαρίτη, Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Επικρατείας κ. Γεωργίου Γεραπετρίτη

Στην όγδοη συνεδρίαση συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021:

 1. α) ο κ. Απόστολος Λάζαρης Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου,
 2. β) η κ. Ζωή Νικολαΐδου εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιωάννη Ξιφαρά, και
 3. γ) ο κ. Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
 4. δ) οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 ν. 4488/2017, κυρίες Ματθίλδη Χατζηπαναγιώτου, Μαγδαληνή Ρούμπου και Πηνελόπη Τσιλίκα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε το στέλεχος της Αρχής, κυρία Βασιλική Κολυβά.

Ακολουθούν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την όγδοη Συνεδρίαση.

1. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Μηχανισμού.

 1. α) Στέγαση
  Ο Συντονιστικός Μηχανισμός συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή και θα αναλάβει επιπρόσθετη δράση, προκειμένου το κτίριο που θα στεγάσει την ΕΑΠ να πληροί τις προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα.
 2. β) Αποζημιώσεις
  Εξετάζεται η σχετική εισήγηση του Προέδρου της Αρχής που προβλέπει τις αποζημιώσεις των μελών, καθώς και τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής τόσο για τα μέλη της Αρχής όσο και για τους συνοδούς τους
 3. γ) Στελέχωση
  Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
 4. δ) Εσωτερικός κανονισμός της ΕΑΠ.
  Η τελική μορφή του εσωτερικού κανονισμού θα αποσταλεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όταν θα έχουν ενσωματωθεί τα σχόλια της Αρχής.
 5. ε) Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης και ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας.
  Η Ενδιάμεση Έκθεση παρουσιάστηκε στη Βουλή στις 25 Νοεμβρίου 2021.
  Στις 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας στο Μαξίμου. Στη συνάντηση, είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν με απομακρυσμένη σύνδεση τα μέλη της Αρχής. Κατά τη συνάντηση έγινε η παρουσίαση του ιστότοπου amea.gov.gr.
 6. στ) Ιστοσελίδα ΕΑΠ
  Έχει αναρτηθεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Υπάρχει διαθέσιμη η Ετήσια Έκθεση του Συντονιστικού Μηχανισμού και τα σημεία αναφοράς Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων. Αποδόθηκαν τα εύσημα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την εξαιρετική δουλειά που έχει πραγματοποιήσει για την υλοποίηση της ιστοσελίδας.

2. Σχέδιο γνωμοδότησης της ΕΑΠ σε συνέχεια της Επιστολής της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς τον Υπουργό Τουρισμού με θέμα: «Σήμα Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης και Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού».

Εγκρίθηκε η Γνωμοδότηση. Συζητήθηκε εν εκτάσει το θέμα των Σημάτων Προσβασιμότητας και του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης.

3. Τοποθέτηση της κυρίας Λειβαδάρου με θέμα «Άμεσες Παρεμβάσεις της ΕΑΠ».

Η κυρία Λειβαδάρου ανάφερε αστοχίες στις προδιαγραφές προσβασιμότητας. Πρότεινε εισηγήσεις για τις απαραίτητες διορθώσεις σε οργανισμούς και τη δημιουργία ομάδας εργασίας στα θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας, ενώ επισήμανε τη σημασία της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης στις δημόσιες υπηρεσίες. Υπογράμμισε την ανάγκη ενημέρωσης από την Ε.Σ.Α.μεΑ. πάνω στις εξελίξεις των θεμάτων αναπηρίας.

4. Προτεραιότητες της ΕΑΠ σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ): Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον (επισπεύδοντες: οι κυρίες Χριστοφή και Λειβαδάρου και οι κύριοι Φεσσιάν, Αυγουστίδης και Αγγελόπουλος).

Η ομάδα εργασίας έχει στη διάθεσή της τη νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα σε ειδικά κτίρια. Ζητήθηκε να συμπεριληφθούν τα κτιριακά υγείας. Στην ομάδα εργασίας προστέθηκε η κυρία Χρυσικού και συντονιστής της ομάδας ορίστηκε η κυρία Χριστοφή. Τέλος, αναφέρθηκε η δράση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε σχέση με την καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος.

Επόμενη Συνεδρίαση: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022.

Λήξη 8ης συνεδρίασης: 14.00μ.μ.

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
8η συνεδρίαση