Ετήσια έκθεση πορείας υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Η πρώτη ετήσια έκθεση υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΕΣΔ), όπου καταγράφεται αναλυτικά η πορεία προόδου κάθε έργου, καθώς και τα έργα που υλοποιήθηκαν επιπλέον των δεσμεύσεων του ΕΣΔ, κατατέθηκε 25 Νοεμβρίου 2021 από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη στη Βουλή και συγκεκριμένα στην Υποεπιτροπή για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.