Θεσμικό Πλαίσιο

Νόμος 4780/2021 (Α’ 30) «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής»
Κατεβάστε τον Ν.4780/2021 σε προσβάσιμη μορφή PDFΜεταβείτε στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου για τον Ν. 4780/2021
Η υπ’ αριθμόν 20/19.05.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 415’) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας»
Μεταβείτε στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου για την Απόφαση 20/19.05.2020Κατεβάστε την Απόφαση 20/19.05.2020 σε προσβάσιμη μορφή PDF
Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας
Κατεβάστε τον κανονισμό λειτουργίας