ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ. Α-48191/3257/21.08.2000 «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (Β΄ 1026).

Άρθρο 1

Τεχνικές απαιτήσεις

9.Επί εκάστου οχήματος υπάρχει διάγραμμα διαδρομής και στάσεων και πινακίδα με ένδειξη επί συγκεκριμένων καθισμάτων που θα χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Άρθρο 4

Κριτήρια προσδιορισμού γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας τουριστικών τραίνων.

2. Η αφετηρία βρίσκεται σε ειδικά προς τούτο καθορισμένο χώρο, από τον οικείο ΟΤΑ. Ο χώρος αυτός απέχει τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μέτρα από αφετηρία ή στάση αστικής ή υπεραστικής γραμμής ΚΤΕΛ ή από θέση στάθμευσης (πιάτσα) Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή αμαξιδίων.