Κατηγορίες αναπηρίας

Υπουργείο Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ Φ.80100/50885/3033/18 «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας., Ομοίως και η Φ.80000/45219/1864/ 2017 (Β’4591)» (Β’ 5987)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Φ.80100/οικ.41847/2496/18 «Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 (Α΄220)». (Β’3451)