ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Δ23/ΟΙΚ.25930/2011/16 «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» (Β΄1652).

Αντικείμενο των συμβάσεων είναι ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς τομείς αρμοδιοτήτων, η μελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης και ειδικών προγραμμάτων εθελοντισμού στους τομείς:

  1. […]
  2. γ. Άτομα με Αναπηρίες
  3. δ. Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως τέτοιες νοούνται για παράδειγμα πρόσφυγες, τσιγγάνοι, άστεγοι κ.λπ.
  4. ε. σε κάθε θέμα που αφορά γενικότερα την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη.