Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος

Η ψηφιακή πλατφόρμα έχει ως στόχο την καταγραφή της κατάστασης των κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στην Επικράτεια, καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα τα καταστήσουν απολύτως προσβάσιμα. Η πλατφόρμα εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της πλατφόρμας ανέλαβε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) με ίδιους πόρους, χωρίς άλλη κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση στην πλατφόρμα για πιστοποιημένους χρήστες (εξωτερικός σύνδεσμος):