Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Δ11/οικ.32940/1376 της 26.8.2020 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538)

Άρθρο 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ωφελούμενοι είναι: […] - Μητέρες νηπίων με Αναπηρία. - Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών 2. Οι ωφελούμε...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 79 της 01.08.2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών» (Α΄ 109).

Άρθρο 5 Σχολική Περιφέρεια […] 6. Η σχολική περιφέρεια των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 18 της 23.02.2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

Άρθρο 33 Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1566 της 30.09.1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Άρθρο 32  Σκοπός και μορφή [Καταργήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2871/2000 (Α΄78 [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 419 της 24.10.1983 «Καταστατικό του Κλάδου κυρίας ασφαλίσεως των ανταποκριτών ξένου τύπου (διόρθωση 176/Α).» (Α΄154)

1. Άρθρο 16. Σύνταξη λόγω αναπηρίας 2.   3. 1. Οι ασφαλισμένοι του «Κλάδου»» δικαιούνται συντάξεως λόγω αναπηρίας για όσο χρόνο κριθούν αρμοδίως ανίκανοι για εργασία : ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Συντάξεις

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες