Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023
ΔΕΥΤΕΡΑ
4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 25ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 4ης του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (Τηλεδιάσκεψη)

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευαγγελίας Χρυσ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
25η συνεδρίαση
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023
ΠΕΜΠΤΗ
13
ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 24ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 13ης του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
24η συνεδρίαση
Τρίτη, 30 Μαΐου 2023
ΤΡΙΤΗ
30
ΜΑΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 23ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 30ης του μηνός Μαϊου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
23η συνεδρίαση
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023
ΠΕΜΠΤΗ
27
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 22ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 27ης του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
22η συνεδρίαση
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023
ΠΕΜΠΤΗ
30
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Έκθεση Συνοπτικών Πρακτικών της 21ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) της 30ης του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ. Με φυσική παρουσία: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) και διαδικτυακά μέσω Zoom

Παρόντων Του Προέδρου: Κωνσταντίνου Στεφανίδη Της Α’ Αντιπροέδρου: Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους Της Β’ Αντιπροέδρου: Μαρίλυς Χριστοφή Των μελών: Γεωργίου Αγγελόπουλου   Ευγενίας Λειβαδ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
21η συνεδρίαση

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες