Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 316/2001 «Κανονισμός Επιθεώρησης των ανυψωτικών μέσων των πλοίων» (Α΄212).

Άρθρο 25 Σκελετός θαλαμίσκου και περίβλημα   1. Ο σκελετός του θαλαμίσκου, το δάπεδο και το περίβλημα, πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, σχεδιασμένα για ν’ αντέχουν στις δυ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 44/2011 «Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» (Α΄110).

Άρθρο 10 Απαιτήσεις για επιβάτες με ειδικές ανάγκες   1. Σε επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 187 της 03.10.1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261)

Άρθρον 110   Επιβάται ασθενείς εκ λοιμωδών νόσων, ψυχοπαθείς κλπ. 1. Ο πλοίαρχος δύναται να ζητήση παρά της λιμενικής ή προξενικής αρχής την παρεμπόδισιν της επιβιβάσεως προσώπο...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3709 της 14.10.2008 «Δικαιώματα - υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄213)

Άρθρο 2 Ορισμοί 4. «Ατομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα» είναι οποιοδήποτε άτομο η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες