Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1586 της 26.3 της 01.04.1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α' 37).

Άρθρο 16. Τελικές διατάξεις. Τυφλοί υπάλληλοι κλάδων τηλεφωνητών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι τυπικού προσόντο...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εργασία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΤΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Δ12α/Φ.11/ΓΠοικ.25280/613 της 11.6.2019 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019» (Β΄2279).

ΑΡΘΡΟ 1 1. Στα Άτομα με Αναπηρίες: * Ελληνικής υπηκοότητας, * υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. 3332.12/01/09/09 «Καθορισμός των διαδικασιών υποβολής παραπόνων επιβατών που ταξιδεύουν στα δρομολογημένα πλοία που διενεργούν επιβατικές θαλάσσιες ενδομεταφορές, του περιεχομένου του ειδικού εντύπου παραπόνων, καθώς και της διαχείρισης αυτών» (Β΄427).

Η υ.α. 3332.12/01/09/09  έπαυσε να ισχύει με την έκδοση της υ.α. 3332.12/05/13/13 «Καθορισμός των διαδικασιών υποβολής παραπόνων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, του περιεχομένου ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 3332.12/05/13/13 «Καθορισμός των διαδικασιών υποβολής παραπόνων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, του περιεχομένου του ειδικού εντύπου παραπόνων, καθώς και της διαχείρισης αυτών» (Β΄1453).

3. Το γεγονός από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 2 Υποχρεώσεις του μεταφορέα ή του εκδότη εισιτηρίων Ο μετ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες