Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ.134606 της 22.11.2006 «Ανάθεση εκπόνησης -προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.» (Β΄ 1708).

Αναθέτουμε στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε κωφά άτομα, για την κάλυψη αναγκών επικοινωνίας αυτών ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ενημέρωση
Επικοινωνία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ.143575 της 12.12.2006 «Διαδικασία εφαρμογής προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.» (Β΄1808).

Άρθρο 1  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την παροχή διερμηνείας στη Νοηματική γλώσσα σε κωφά ά...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ενημέρωση
Επικοινωνία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. oικ. 44867/1637 της 18.8.2008 «Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες.» (Β΄1667).

Άρθρο 1  Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι η λήψη μέτρων για τους τελικούς χρήστες, που είναι Άτομα με Αναπηρίες, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η πρό-σβαση και η οι...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Επικοινωνία
Ενημέρωση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. οικ.60136/1580 της 27.12.2017 «Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων.» (Β΄4590).

Άρθρο 1 Την υλοποίηση προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως για Κωφούς και Βαρήκοους (πρόγραμμα). Άρθρο 2 Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσίας εξ αποστά...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Επικοινωνία
Ενημέρωση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αριθ. 2734/2/05 «Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989» (Β΄183).

Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 181/1994 (ΦΕΚ 116/Α’/ 7.7.1994) «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ε...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ενημέρωση
Επικοινωνία

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες