Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4727 της 23/23.09.2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).

Άρθρο 2 Ορισμοί 1. 54. Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία ανάπτυξης και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξει...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4591 της 12.02.2019 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.» (Α΄19).

Άρθρο 1 Αντικείμενο (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.) (Καταργήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020  (Α΄184)) Λήψη υπόψη και των άρθρων 1-108 του ν. 4727/20...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. οικ. 60136/1580/17 «Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων» (Β΄4590).

Άρθρο 1 Την υλοποίηση προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως για Κωφούς και Βαρήκοους (πρόγραμμα).   Άρθρο 2 Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσίας εξ απο...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021
ΤΕΤΑΡΤΗ
24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σεμινάριο: «Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην έννομη τάξη (αστική–ποινική–διοικητική προσέγγιση)»

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών πραγματοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικής Δικαιοσύνης, Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης καιΕισαγγελέων στις 7 και 8 Οκ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Έννομη τάξη
Δικαιώματα
Νόμος
Σεμινάριο
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021
ΤΕΤΑΡΤΗ
24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας prosvasis.oaed.gr για τα άτομα με αναπηρία

Τη νέα, ειδικά διαμορφωμένη για να είναι πλήρως προσβάσιμη και άκρως φιλική στη χρήση της από άτομα με αναπηρία, ψηφιακή πλατφόρμα prosvasis.oaed.gr [https://prosvasis.oaed.gr] θα παρου...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εργασία
Ψηφιακή Πλατφόρμα
ΟΑΕΔ

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες