Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Α.Σ.392/60933/Ζ2/11 «Ανακαθορισμός oργανικών θέσεων μειονοτικών σχολείων» (Β΄1105).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 2 και 7 παρ. 1 εδαφ. Α΄ του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/Α΄/16-9-1977) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότη­τ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. 171Α/ΕΞ53456/Ζ1/ΕΙΣ/15270/14 «Ανακαθορισμός οργανικότητας και ρύθμιση λειτουργίας μειονοτικών σχολείων.» (Β΄1317).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 2 και 7 παρ. 1 εδαφ. Ατού Ν. 694/1977 (Α'264) «Περί Μειονοτικών Σχο­λείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην»...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Δ11/οικ.32940/1376 της 26.8.2020 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538)

Άρθρο 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ωφελούμενοι είναι: […] - Μητέρες νηπίων με Αναπηρία. - Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών 2. Οι ωφελούμε...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 79 της 01.08.2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών» (Α΄ 109).

Άρθρο 5 Σχολική Περιφέρεια […] 6. Η σχολική περιφέρεια των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 18 της 23.02.2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

Άρθρο 33 Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες