ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/04 της 02/03/2004 «Πρόγραμμα "Πολιτισμός για Όλους Κάρτα Πολιτισμού". Κωδικοποίηση στοιχείων εφαρμογής στο σύνολο της Επικράτειας» (Β΄423).

I. Κωδικοποιούμε και οριστικοποιούμε τα στοιχεία του προγράμματος "Πολιτισμός για Όλους Κάρτα Πολιτισμού" ως εξής:

Β. Δικαιούχοι της "Κάρτας Πολιτισμού"
• Άτομα με αναπηρία (άνω του 67%), καθώς και ένας συνοδός για κάθε τυφλό, άτομο με νοητική υστέρηση ή άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο