ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4599 04.03.2019 «Δοκιμασία προσόντων συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών για την χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄40).

Άρθρο 22

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας


[Καταργήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 4784/2021 (Α΄40)