Άλλα ειδικά θέματα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ραπτάρχης (Ειδικά Θέματα Αναπήρων Πολέμου

Π.Υ.Σ. 33/20-3-79 «Περί απ΄ ευθείας παραχωρήσεως του Β.Κ. 714 Δημοσίου Κτήματος Αθηνών εις τον Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν Τυφλών Αναπήρων Πολέμου, διά την στεγαστικήν αποκατάστασιν των μελών του.» (Α΄55) Δεν εμφανίζει το κείμενο στην νομοτέλεια