ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884 της 22.10.2001 «Χαρακτηρισμός δυσίατων νοσημάτων » (Β΄1386).

 1. Ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Τα νοσήματα αυτά θεωρούνται κατ' αρχήν ιάσιμα ή θεραπεύσιμα προσδοκάται δε, ότι η καλή χρήση της διπλάσιας αναρρωτικής άδειας θα συντελέσει στην λειτουργική επανένταξη του Δημοσίου Υπαλλήλου, ότε και παύει να ισχύει το ευεργέτημα της παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας.
 2. Τα δυσίατα νοσήματα κατά σύστημα είναι:

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Μία νόσος θεωρείται δυσίατος καθ' όσον η ενεργός φάση της νόσου συνεπάγεται κλινικά σωματική αδιαθεσία (distress) ή και σωματική έκπτωση της λειτουργικής επίδοσης του ατόμου σε κρίσιμες περιοχές ζωής, όπως η εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις ή αυτοφροντίδα.

 • Άνοια επί νόσου Alzheimer.
 • Αγγειακή άνοια.
 • Άνοια επί νόσων που ταξινομούνται αλλού π.χ. άνοια επί νόσου Pick, Creutzfeldt-Jacob, Huntington, Parkinson, HIV.
 • Ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε σωματική νόσο. (Οργανική ψευδαισθήτωση, κατατονική διαταραχή, οργανική παραληρητική διαταραχή, οργανικές συναισθηματικές διαταραχές, οργανική αγχώδης διαταραχή, οργανική διαταραχή αποσυνδετικού τύπου)
 • Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία (οργανική διαταραχή προσωπικότητας, μετεγκεφαλιτιδικό σύνδρομο μεταδιασεισικό σύνδρομο).
 • Σχιζοφρένεια.
 • Χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές.
 • Επακτη παραληρητική διαταραχή.
 • Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές.
 • Διπολική συναισθηματική διαταραχή.
 • Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή.
 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
 • Διαταραχές στη λήψη τροφής π.χ. ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία.
 • Ελαφρά νοητική καθυστέρηση.
 • Μέτρια νοητική καθυστέρηση.
 • Σοβαρή νοητική καθυστέρηση.
 • Βαριά νοητική καθυστέρηση.
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. (Αυτισμός της παιδικής ηλικίας, άτυπος αυτισμός, σύνδρομο Rett αποργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας, σύνδρομο Αsperger, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές).
 • Διαταραχές υπερκινητικού τύπου. Δοθέντος ότι η απαντητικότητα του ατόμου σχετίζεται όχι μόνο με τη φύση και τη βαρύτητα των στρεσογόνον παράγονταν αλλά και με την ατομικότητα του (R1=f[stress], R2=[I]). Εκτιμάται ότι η διάγνωση απαιτεί την εκτίμηση κάθε περίπτωσης κατά διαφορετικούς άξονες, έκαστος των οποίων αναφέρεται σε μια διαφορετική τάξη πληροφοριών.
 • - Άξονας Ι Ψυχιατρικά κλινικά σύνδρομα, που απαιτούν προσοχή η θεραπεία.
 • - Άξονας II Διαταραχές προσωπικότητας και ειδικές διαταραχές ανάπτυξης.
 • - Άξονας ΙΙΙ Σωματικές διαταραχές και καταστάσεις.
 • - Άξονας ΙV Βαρύτητα ψυχοκοινωνικών παραγόντων.
 • - Άξονας V Επίπεδο προσαρμοστικής λειτουργίας του ατόμου κατά την τελευταία χρονιά.

Σημείωση: R= απαντητικότητα, ενδεχομένως νόσος S=στρεσογόνος παράγων Ι= φυλογένεση χ οντογένεση.

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

 1. Α. Παθήσεις εγκεφάλου
  • - Υδροκέφαλος
  • - Κρανιακή υπέρταση
  • - Απομυελινωτικές εγκεφαλοπάθειες και σκλήρυνση κατά πλάκας
  • - Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς κακοήθεις όγκοι
  • - Υποτροπιάζουσες χρόνιες και υπολειμματικές μηνιγγίτιδες
  • - Ενδοκράνιες θρομβοφλεβίτιδες
  • - Νευροσύφιλις
  • - Ερπητική εγκεφαλίτις
  • - Χρόνιες εγκεφαλίτιδες
  • - Τραυματικές εγκεφαλοπάθειες
  • - Προγεννητικές και περιγεννητικές εγκεφαλοπάθειες
  • - Νεκρωτικές εγκεφαλοπάθειες
  • - Νόσος του Wilson
  • - Μιτοχονδριακή εγκεφαλοπάθεια και εγκεφαλομυοπάθεια
  • - Νόσος του Parkinson
  • - Δυστονίες
  • - Άνοιες
  • - Μετατραυματική ατροφία
  • - Χορείες
  • - Ατροφίες εγκεφάλου- παρεγκεφαλίδας- στελέχους
  • - Ατροφία πολλαπλών συστημάτων
  • - Ιδιοπαθής ανεπάρκεια αυτονόμου νευρικού συστήματος
  • - Προοδευτική προμηκική και υπερπυρηνική παράλυση
  • - Ανθεκτική επιληψία
 2. Β. Παθήσεις νωτιαίου μυελού
  • - Τετραπληγίες
  • - παραπληγίες τραυματικής αρχής
  • - Απομυελινωτικές μυελοπάθειες
  • - Συνδρομή ιππούριδος
  • - Πολυομυελίτις
  • - Συφιλιδική μυελίτις
  • - Πυογενείς μυελίτιδες
  • - Φυματιώδης μυελίτις
  • - Πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς κακοήθεις όγκοι του νωτιαίου μυελού
  • - Έμφρακτα νωτιαίου μυελού
  • - Ενδομυελικές αιμορραγίες
  • - Συριγγομυελία
  • - Δεσμική μυέλωση
  • - Ανωμαλίες κρανιοαυχενικής άρθρωσης
  • - Πλαγία μυατροφική σκλήρυνσις
  • - Κληρονομική σπαστική παραπληγία
  • - Νεκρωτικές μυελίτιδες
  • - Νωτιοπαρεγκεφαλιδικές αταξίες
 3. Γ. Παθήσεις μυών - νευρομυϊκής σύναψης
  • - Μυοσίτις
  • - Μυασθένεια
  • - Προοδευτικές μυϊκές δυστροφίες
  • - Οικογενής περιοδική παράλυσις
  • - Συγγενείς μυοπάθειες οφειλόμενες σε διαταραχές του μεταβολισμού
  • - Μυοτονική δυστροφία
 4. Δ. Παθήσεις νεύρων
  • - Σύνδρομο Guillain
  • - Barre
  • - Χρονία απομυελινωτική φλεγμονώδης νευροπάθεια
  • - Πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια
  • - Τοξικές πολυνευροπάθειες
  • - Ιδιοπαθής αυτόνομη νευροπάθεια
  • - Στερητικές νευροπάθειες
  • - Φαρμακευτικές νευροπάθειες
  • - Κεντρομελική κινητική διαβητική νευροπάθεια
  • - Αυτόνομη διαβητική νευροπάθεια
  • - Νευροπάθειες παραπρωτεϊναιμιών
  • - Αμυλοειδική νευροπάθεια - Κληρονομικές νευροπάθειες

 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΟΙ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

 1. Α. Δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Ασθενείς με έξαρση της νόσου (πρωινή δυσκαμψία > 30', περισσότερες από 3 αρθρώσεις)
  • Ασθενείς με υπολειπόμενη νόσο που δημιουργεί σημαντική λειτουργική αδυναμία (στάδιο ³ 3 κατά Stoen- brocker)
  • Ασθενείς με εξωαρθρικές εκδηλώσεις από τα αγγεία, μάτια. πνεύμονες, καρδιά
 2. Β. Μη δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Ασθενείς με ύφεση της νόσου Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Α. Δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Ασθενείς με έξαρση που έχουν προσβολή : νεφρών, κεντρικού νευρικού συστήματος, αγγειίτιδα, κυτταροπενία, εκτεταμένη προσβολή δέρματος, γενικά συμπτώματα όπως πυρετός μεγαλύτερος από 38.5°C,
  • Ασθενείς με προσβολή οργάνων και με αντιστρεπτή οργανική βλάβη όπως χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νευρολογικά συμπτώματα.
  • Σύνδρομο αντιφωσφολιπιδίων
 3. Β. Μη δικαιούμενοι διπλασία άδεια
  • Ασθενείς με ύφεση της νόσου Σκληροδερμία
 1. Α. Δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Συστηματική σκληροδερμία με προσβολή πνεύμονα ή νεφρού ή καρδιάς ή άλλου μείζονος οργάνου
  • Συστηματική σκληροδερμία με απορρόφηση φαλαγγών
 2. Β. Μη δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Περιορισμένη σκληροδερμία, χωρίς λειτουργική αδυναμία

Σηπτική αρθρίτιδα επί εδάφους κολλαγονώσεως.

 1. Α. Ασθενείς δικαιούμενοι διπλάσια αναρρωτική άδεια
  • Χρονία νόσος σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
  • Λειτουργική ανεπάρκεια της πάσχουσας αρθρώσεως
 2. Β. Ασθενείς μη δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Οξεία νόσος χωρίς επιπλοκές Σύνδομο Sjogren
 1. Α. Ασθενείς δικαιούμενοι διπλασίας αναρρωτικής άδειας
  • Ασθενείς με εξωαδενική προσβολή, εκτός φαινομένου Raynaud
  • Ασθενείς με λέμφωμα
 2. Β. Ασθενείς μη δικαιούμενοι διπλάσιας άδειας
  • Ασθενείς με αδενική προσβολή, χωρίς σημαντική βλάβη κερατοειδούς χιτώνας Αγγειίτιδες
 1. Α. Ασθενείς δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Συστηματικές αγγειίτιδες ( ν. Wegener, οζώδης πολυαρτηρίτιδα, κροταφική αρτηρίτιδα, συστηματική πορφύρα, μεικτή κρυοσφαιριναιμία, νόσος Αδαμαντιάδη -Βehcet, νόσος Τakayasu, νόσος Κawasaki, Υ, Churg-Straus) σε έξαρση
  • Οι ως άνω αγγειίτιδες με προσβολή οργάνων που καταλείπει μόνιμη οργανική βλάβη
 2. Β. Ασθενείς μη δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Νόσος σε ύφεση, χωρίς μόνιμη οργανική βλάβη Οροαρνητικές αρθρίτιδες (ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, νόσος Reiter, εντεροπαθητικές αρθρίτιδες)
 1. Α. Ασθενείς δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Νόσος σε έξαρση
  • Νόσος καταλείπουσα σημαντική λειτουργική βλάβη (σύμφωνα με τα κριτήρια που ετέθησαν στην ρευματική αρθρίτιδα)
 2. Β. Ασθενείς μη δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Νόσος σε ύφεση, χωρίς λειτουργική αδυναμία Μεικτή νόσος συνδετικού ιστού
 1. Α. Ασθενείς δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Μυοσίτιδα, ενεργός αρθρίτιδα, πρόσφατη έναρξη σκληροδερμίας, προσβολή πνεύμονα
  • Νόσος καταλείπουσα σημαντική λειτουργική αδυναμία
 2. Β. Μη δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Νόσος περιορισμένη (φαινόμενο Raynaud, αρθρίτιδα) σε ύφεση Μυοσίτιδα - Δερματομυοσίτιδα
 1. Α. Δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Νόσος σε έξαρση
  • Νόσος με προσβολή ζωτικών οργάνων, όπως πνεύμονα
  • Νόσος με σημαντική μυϊκή αδυναμία υπολειπόμενη ( Μυϊκή ισχύς μικρότερη από 3/5)
 2. Β. Μη δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Νόσος σε ύφεση, χωρίς έντονη μυϊκή αδυναμία ( μεγαλύτερη από 3/5)

Οστεοαρθρίτιδα

 1. Α. Ασθενείς δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Ασθενείς με οξεία αρθρίτιδα επί εδάφους οστεοαρθρίτιδας
  • Ασθενείς με λειτουργική αδυναμία λόγω προσβολής και καταστροφής αρθρώσεων
 2. Β. Ασθενείς μη δικαιούμενοι διπλάσια άδεια
  • Απεικονιστικές αλλοιώσεις, χωρίς συνοδό σημειολογία

Νοσήματα που δικαιούνται διπλάσια αναρρωτική άδεια

 • Γενετικοί νόσοι συνδετικού ιστού (ψευδοξάνθωμα το ελαστικόν, νόσος Marfan, νόσος Erles-Danlos, ατελής οστεογένεση κ.ά.)
 • Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα
 • Αμυλοείδωση
 • Πολυκεντρική διακτυοενδοθηλίωση
 • Κοκκίωμα μέσης γραμμής

 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 

Αρτηριακές Παθήσεις

 • - Κριτική ισχαιμία κάτω άκρων από αποφρακτική αρτηριοπάθεια (άλγος αναπαύσεως, ισχαιμικές αλλοιώσεις) μη επιδεχόμενη χειρουργική αποκατάσταση
 • - Εγκεφαλική ισχαιμία και ισχαιμία άνω άκρων από απόφραξη βραχιονοκεφαλικών αρτηριών.
 • - Διαβητικό πόδι.
 • - Μετατραυματικά επώδυνα σύνδρομα
 • - Μεσεντέριος ισχαιμία
 • - Αγγειοδυσπλασίες με σύνοδες λειτουργικές διαταραχές Φλεβικές Παθήσεις
 • - Πρωτοπαθείς κιρσοί με εξέλκωση (παραμελημένοι).
 • - Δευτεροπαθείς κιρσοί με εξέλκωση (μεταθρομβωτικό σύνδρομο)
 • Λεμφικές Παθήσεις
 • - Συγγενές λεμφοίδημα μεγάλου βαθμού
 • - Επίκτητο λεμφοίδημα (Δευτεροπαθές)

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

 

 1. Νεοαγγειακό Γλαύκωμα
 2. Υποτροπιάζουσα ιρίτις μεθ' υποπύου (νόσος των Αδαμαντιάδη-Βehcet)
 3. Αιμορραγία υαλοειδούς διαφόρου αιτιολογίας (νόσος του Eales κλπ.) πλην της τραυματικής αιτιολογίας μέχρι πλήρους αποκατάστασης της οράσεως.
 4. Έλκος του Mooren
 5. ΑIDS - Σύνδρομο οξείας αμφ/δικής νέκρωσης
 6. Κακοήθεις όγκοι βολβού και κόγχου
 7. Κακοήθεις εξόφθαλμοι όγκοι και φλεγμονώδεις ψευδοόγκοι

 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

 

 1. Κακοήθη νεοπλάσματα του πεπτικού σωλήνα, του ήπατος και του παγκρέατος
 2. Χρόνια παγκρεατίτις (συμβατή κλινική εικόνα και επι- βεβαίωση με CT scan ή ERCP ή MRCP).
 3. Ηπατική ανεπάρκεια, στάδιο Β & C, κατά Child (παράταση του χρόνου προθρομβίνης, ίκτερος, εγκεφαλοπάθεια, ασκίτης).
 4. Νόσος του Crohn και ελκώδης κωλίτιδα.
 5. Σύνδρομο πολυποδιάσεως του εντέρου (οικογενής πολυποδίαση, σύνδρομο Gardner, Peutz-Jeghers)
 6. Σύνδρομο δυσπορρόφησης

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

 

 1. Φυματίωση:
  • - Ενεργός Πνευμονική Φυματίωση
  • - Φυματίωση Σπονδυλικής Στήλης μέχρι της αποθεραπείας
  • - Φυματίωση μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων μέχρι της αποθεραπείας
 2. Κακοήθη νοσήματα πνευμόνων:
  • - Βρογχογενής Καρκίνος Πνεύμονα (5 έτη από την τελευταία αγωγή)
  • - Μεταστατικά νεοπλάσματα στον πνεύμονα (5 έτη από την τελευταία αγωγή)
  • - Λεμφώματα πνευμόνων (Hodgkin's & non Hodgkin's) (5 έτη από την τελευταία αγωγή)
 3. Διάμεσες Διάχυτες Πνευμονοπάθειες
  • - Σαρκοείδωση πνεύμονα χρόνια η οποία παρουσιάζει λειτουργικές διαταραχές και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.
  • - Νοσήματα του κολλαγόνου με προσβολή των πνευμόνων (Ρευματοειδής
  • Αρθρίτιδα, Ερυθηματώδης Λύκος, Σκληρόδερμα κ.ά.)
  • - Αγγειΐτιδες - Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση
 4. Αναπνευστική ανεπάρκεια

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 

Στεφανιαία νόσος που δεν επιδέχεται αντιμετώπιση με επεμβατικές τεχνικές:

 • - σε λειτουργική τάξη CCS ΙII ή IV, παρά την αγωγή
 • -σε λειτουργική τάξη CCS ΙI, σε ασθενείς που εργάζονται σε βαριές χειρονακτικές εργασίες

Καρδιακή ανεπάρκεια που δεν επιδέχεται αιτιολογική αντιμετώπιση, χειρουργική ή άλλη:

 • - σε λειτουργική τάξη ΝΥΗΑ III ή IV, παρά την αγωγή
 • - σε λειτουργική τάξη ΝΥΗΑ II, σε ασθενείς που εργάζονται σε βαριές χειρονακτικές εργασίες

Βαλβιδοπάθειες σοβαρού βαθμού οι οποίες δεν επιδέχονται χειρουργική αντιμετώπιση.

Καρδιακοί όγκοι μη χειρουργήσιμοι. Μυοκαρδιοπάθειες (Διατατική, Υπερτροφική, Περιοριστική) με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.

 • - σε λειτουργική τάξη ΝΥΗΑ III ή IV, παρά την αγωγή
 • - σε λειτουργική τάξη ΝΥΗΑ II, σε ασθενείς που εργάζονται σε βαριές χειρονακτικές εργασίες

Πνευμονική υπέρταση σοβαρού βαθμού. Συγγενείς καρδιοπάθειες που δεν επιδέχονται χειρουργική αντιμετώπιση:

 • - με καρδιακή ανεπάρκεια ΝΥΗΑ III ή IV, παρά την αγωγή
 • - με καρδιακή ανεπάρκεια ΝΥΗΑ II, σε ασθενείς που εργάζονται σε βαριές χειρονακτικές εργασίες
 • - με σοβαρού βαθμού πνευμονική υπέρταση Μετά μεταμόσχευση καρδιάς Ανεύρυσμα Αορτής (θωρακικής ή Κοιλιακής) μη χειρουργήσιμο

Συμπιεστική περικαρδίτιδα μη χειρουργήσιμη

 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Νοσήματα τα οποία χρειάζονται διπλάσια αναρρωτική άδεια επί δύο χρόνια μετά την τελευταία θεραπεία.

 1. Καθυστερημένη πώρωση-Ψευδάρθρωση
 2. Αποτυχία υλικών οστεοσυνθέσεως
 3. Κατάγματα μακρών οστών τα οποία καταλείπουν δυσκαμψία παρακειμένων αρθρώσεων
 4. Κατάγματα σκαφοειδούς οστού καρπού
 5. Άσηπτη νέκρωση μηνοειδούς οστού καρπού
 6. Κατάγματα-Εξαρθρήματα καρπού Καρπική αστάθεια
 7. Μικτές κακώσεις άκρας χειρός
 8. Κακώσεις βραχιονίου πλέγματος
 9. Πολιομυελίτις
 10. Συνδεσμικές κακώσεις γόνατος-Αστάθεια γόνατος
 11. Κακώσεις ποδοκνημικής- Τρισφύρια κατάγματα
 12. Κατάγματα- Εξαρθρήματα της εγκάρσιας αρθρώσεως του ταρσού (chopart)
 13. Κακώσεις σπονδυλικής στήλης με τραυματισμό νωτιαίου μυελού και ριζών
 14. Κακώσεις πυέλου- Κατάγματα κοτύλης- παρέσεις ισχιακού νεύρου
 15. Κατάγματα συχένος μηρού
 16. Επιπλοκές αρθροπλαστικών ισχίου
 17. Επιπλοκές αρθροπλαστικών γόνατος
 18. Κατάγματα πτέρνης
 19. Οσφυαλγίες-Οσφυοϊσχιαλγίες με νευρολογική σημειολογία από τα κάτω άκρα
 20. Νευρομυΐκή σκολίωση
 1. 21.Επιφυσιoλίσθηση άνω μηριαίας επιφύσεως
 1. Οστεομυελίτιδες
 1. 23.Οστετιδες ειδικής φύσεως
 1. Φυματίωση οστών και αρθρώσεων
 2. Οστεοχονδρίτιδες
 3. Μεταβολικά νοσήματα των οστών
 4. Νόσος του Paget
 5. Οστικές δυσπλασίες
 6. Νεοπλάσματα των οστών
 7. Εκφυλιστική οστεοαρθρίτις

 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

 

- Καρκίνος εγκεφάλου

Καρκίνος κύστεως

Καρκίνος μαστού

Καρκίνος στομάχου

Καρκίνος πνεύμονας

Νευροενδοκρινείς όγκοι

Σαρκώματα

Καρκίνος οισοφάγου

Καρκίνος παγκρέατος

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος

Καρκίνος κεφαλής- τραχήλου

Καρκίνος θυρεοειδούς

Καρκίνος δέρματος

Καρκίνος τραχήλου μήτρας

Καρκίνος ενδομητρίου

Καρκίνος ωοθηκών

Καρκίνος νεφρού

Καρκίνος πραότατου

Καρκίνος όρχεος

Καρκίνος εντέρου

Καρκίνος μαστού

Καρκίνος Hodgkin - Νοn Hodgkin λέμφωμα

Και μέχρι 2 έτη από την τελευταία θεραπευτική αγωγή

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΩΝ

- Οξεία Σπειραματονεφρίτις

Συμπτωματική Νεφρική Ανεπάρκεια (αναιμία, νευρίτις)

Συμπτωματικός Πολυκυστικός νεφρός

Νευρογενής κύστις

Νεφρωσικόν Σύνδρομο

Αιμοκάθαρσις

Χρόνια περιτοναϊκή αιμοδιύλισις

- Μεταμόσχευση νεφρού

- ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Επίκτητος ανοσολογική ανεπάρκεια

Οστεομυελίτις

- Μελιταίος πυρετός (ενεργός νόσος όσο διαρκεί η φαρμακευτική αγωγή)

- Φυματίωσις (όσο διαρκεί η φαρμακευτική αγωγή)

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Απλαστική αναιμία

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

 1. Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα

Χρονία μυελογενής λευχαιμία Ιδιοπαθής μυελοσκλήρυνση Αληθής πολυκυτταραιμία

Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία

 1. Οξεία λευχαιμία (λεμφοβλαστική, μη λεμφοβλαστική)
 2. Χρόνια λεμφογενής λευχαιμία σταδίου B, C κατά Binet
 3. Μη Hodgkin's λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας
 4. Μη Hodgkin's λεμφώματα υψηλής κακοήθειας
 5. Πολλαπλούν μυέλωμα
 6. Νόσος Hodgkin's (για 5 έτη μετά την ύφεση της νόσου)
 7. Μακροσφαινιναιμία Waldestrom
 8. Αμυλοείδωση
 9. Κακοήθης ιστιοκυττάρωση, Langerhans ιστιοκυττάρωση
 10. Αιμοχρωμάτωση
 11. Αυτοάνοσος αιμολυτική αναιμία (ανθεκτική) στη θεραπεία
 12. Μείζονα-ενδιάμεση Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία)
 13. Βαρειά κληρονομική σφαιροκυττάρωση-ελειπποκυττάρωση
 14. Ομόζυγος δρεπανοκυτταρική αναιμία
 15. Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
 16. Αιμοφιλία Α, Β
 17. Βαρειά νόσος του Willebrand
 18. Επίκτητοι ανασταλτές παραγόντων πήξεως
 19. Ανθεκτική στην θεραπεία θρομβοπενική προφύρα
 20. Θρομβωτική θρομβοπενική προφύρα (για 5 έτη μετά την ύφεση της νόσου)
 21. Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (για 5 έτη μετά την ύφεση της νόσου)

 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

 1. Νόσος Addison
 2. Νόσος Cushing
 3. Αδενοϋποφυσιακή ανεπάρκεια