Δημόσια Υγεία, Αποκατάσταση

Υπουργείο Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθ. 21280/27.4.2021 «Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ένωση Εικαστικών ΛΑΝΑΣΣΑ υπέρ φορέων Καρκινοπαθών και άλλων ασθενειών σε Ελλάδα και Κύπρο, β) Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Μεσσηνίας «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ» και γ) Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας.Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών, β) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία «Η ΠΣΤΗ».Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Φθιώτιδας και Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία.» (Β΄1724).