Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Φωτογραφία του Κωνσταντινου Στεφανίδη

Πρόεδρος

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, είναι ιδρυτής και επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (από το 1989) και του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης (από το 2004) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ , του οποίου υπήρξε Διευθυντής (2004-2016). Είναι Διακεκριμένο Μέλος του ΙΤΕ (από το 2016) και Πρόεδρος του ΠΣΕΚ-Κ (από το 2017).

Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ), του οποίου διετέλεσε Διευθυντής (2004-2016) και ιδρυτής και Επικεφαλής (από το 1989) του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (Human - Computer Interaction) και (από το 2004) του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence). Είναι ένας από τους πρωτοπόρους στο επιστημονικό πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή και έχει αναγνωριστεί διεθνώς η καθοριστική συνεισφορά του στον τομέα της «Σχεδίασης για Όλους» (Design for All) και της «Καθολικής Πρόσβασης» (Universal Access).

Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος σε περισσότερα από 150 χρηματοδοτούμενα έργα και έχει δημοσιεύσει πάνω από 600 άρθρα. Έχει επιμεληθεί εγχειρίδια για την Καθολική Πρόσβαση και Λευκές Βίβλους για μια «Κοινωνία της Πληροφορίας για Όλους». Είναι ο ιδρυτής (το 2000) και αρχισυντάκτης του "International Journal Universal Access in the Information Society" και αρχισυντάκτης (από το 2016) του "International Journal of Human Computer Interaction".

Είναι μέλος του Τομέα Πληροφορικής της Academia Europaea και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης. Έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος σε επιτροπές διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των ΤΠΕ και ειδικότερα για άτομα με αναπηρία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ENISA, συντονιστής της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του νόμου για την έρευνα και καινοτομία (ν. 4310/2014) και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ίδρυσε και προέδρευσε (1995-2006) του ERCIM Working Group ‘User Interfaces for All’, του Διεθνούς Επιστημονικού Φόρουμ Information Society for All (1997-2000) και του Διεθνούς Θεματικού Συνεδρίου Universal Access in Human - Computer Interaction. Έχει συνεισφέρει σε πολλές διεθνείς και εθνικές πρωτοβουλίες για θέματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Ήταν ένας από τους συνιδρυτές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας (EDeAN) και είχε συμμετάσχει στις αρχικές προσπάθειες για τη δημιουργία των οδηγιών προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό.