Μέλη της ΕΑΠ

Με την απόφαση του Πρωθυπουργού 20/28.05.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 415’), συγκροτήθηκε η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας που συστάθηκε με τον ν. 4780/2021 (Α ́ 30), στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνολικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα άτομα με αναπηρία, και αποτελείται από δώδεκα μέλη.

Μέλη

Μαρίλυ Χριστοφή

Β' Αντιπρόεδρος

Γεράσιμος Φεσσιάν

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Γεώργιος Αυγουστίδης

Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Καλλιόπη Λυκοβαρδή

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Μαρία Γαβουνέλη

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Στελέχη

Βασιλική Κολυβά

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Μαρία Κολλίγρη

Στέλεχος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Συμμετέχοντες Γενικοί Γραμματείς

(χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Γιάννης Κατσαρός

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ευθύμιος Μπακογιάννης

Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ιωάννης Ξιφαράς

Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Πάνος Αλεξανδρής

Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Πρόδρομος Πύρρος

Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας