Καλλιόπη Λυκοβαρδή

Φωτογραφία της Καλλιόπης Λυκοβαρδή

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Η Καλλιόπη Λυκοβαρδή, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και το Παρίσι. Το 1998 εντάχθηκε στο επιστημονικό δυναμικό του Συνηγόρου του Πολίτη. Το 2016 ανέλαβε καθήκοντα ως Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη. Από το 2010 έως το 2017 έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου των φορέων για την ίση μεταχείριση. Το 2018 ορίστηκε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το 2021 ορίστηκε μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Βιογραφικό

Η Καλλιόπη Λυκοβαρδή είναι νομικός, με ειδίκευση σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σπούδασε στην Αθήνα (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών) και στο Παρίσι (DEA: Droits de l’homme et libertés publiques, Paris X- Nanterre). Από το 1998, έτος έναρξης της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, έχει εργαστεί ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των φορέων προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Equinet) τις περιόδους 2010-2012, 2013-2015, 2015-2017. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια και ως εμπειρογνώμονας σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και ομάδες εργασίας για θέματα σχετιζόμενα με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού και έχει δημοσιεύσει σχετικά επιστημονικά άρθρα και μελέτες. Το 2016 επελέγη για τη θέση του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για την Ίση Μεταχείριση στον Συνήγορο του Πολίτη. Από το 2018 της έχει ανατεθεί ο συντονισμός της διακυκλικής ομάδας του Συνηγόρου του Πολίτη για την προαγωγή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.