Βασιλική Κολυβά

Φωτογραφία της Βασιλικής Κολυβά

Διοικητικό προσωπικό

Η Βασιλική Κολυβά, απόφοιτος του Ιστορικού- Αρχαιολογικού (ΕΚΠΑ) της ΕΝΑ, (ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION) του International Institute for Educational Planning (IIEP) της UNESCO, με DEA στην οικονομική ιστορία (PARIS 1, Pantheon Sorbonne), μόνιμη δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, υπηρέτησε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στον ΟΕΕΚ, στο ΙΔΕΚΕ, σε Ομάδα Έργου της ΜΟΔ ΑΕ, σε ειδικές υπηρεσίες του Γ’ και Δ’ ΚΠΣ, ως εμπειρογνώμων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού, και ως συνεργάτης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ.

Βιογραφικό

Η Βασιλική Κολυβά σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική ιστορία, στο Παρίσι στην Σορβόννη, (Πανεπιστήμιο PARIS 1, Pantheon Sorbonne). Φοίτησε στην ΕΝΑ, τη γαλλική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION), με υποτροφία του γαλλικού κράτους (Promotion Condorcet) και στη συνέχεια παρακολούθησε τον ετήσιο κύκλο εξειδίκευσης στον τομέα του management της εκπαίδευσης, στο International Institute for Educational Planning (IIEP) της UNESCO, με υποτροφία του Διεθνούς Οργανισμού (1991-92).

Ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατείχε θέσεις ευθύνης, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και στη Διεύθυνση του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας, (1986-1997). Μετά από διαγωνισμό της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) επελέγη στέλεχος της Ομάδας Έργου για την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι και στη συνέχεια μέλος της Επιχειρησιακής Ομάδας για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, (1997-2000). Από το 2000 έως το 2014 υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης σε υπηρεσίες του Γ΄ και Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας- Ψηφιακή Σύγκλιση, Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας), με βασικούς τομείς ενασχόλησης τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την εκπαίδευση/ κατάρτιση/απασχόληση, το ψηφιακό σχολείο, τον ψηφιακό πολιτισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και την επικοινωνία και δημοσιότητα των Προγραμμάτων. Συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας της για την προώθηση της Καθολικής Πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, και στην Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας των Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ. Από το 2015-2019 υπηρέτησε ως Εμπειρογνώμων στο Κέντρο Υποστήριξης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού, στη Βουλή. Από το 2019-2021 διετέλεσε συνεργάτης στο Γραφείο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αντικείμενο την παρακολούθηση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση και της Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα, 2014-2020. Συμμετείχε στην Ομάδα Στόχου Πολιτικής 4- «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», 2021-2027, στην Διυπουργική Ομάδα Συντονισμού για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ), στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων ΣΕΚ, και στην Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο έργο της διοικητικής κωδικοποίησης της εθνικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.