Μαρίλυ Χριστοφή

Φωτογραφία της Μαρίλυ Χριστοφή

Β' Αντιπρόεδρος

Τοπογράφος Μηχανικός, Εμπειρογνώμων Προσβασιμότητας από το 1988, με συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα και έργα, καθώς και σε εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, μηχανικών και στελεχών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην προσβασιμότητα, τη σύνταξη εθνικών προδιαγραφών, οδηγών και προτύπων προσβασιμότητας. Έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις και εισηγήσεις σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών συνεδρίων και ημερίδων. Υπεύθυνη προσβασιμότητας Ολυμπιακών και Παραλυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων στην Επιτροπή ΑΘΗΝΑ 2004. Συνεργάτης της ΕΣΑμεΑ, μέλος ομάδων εμπειρογνωμόνων του European Disability Forum. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας.

Βιογραφικό

Η Μαρίλυ Χριστοφή είναι Τοπογράφος Μηχανικός, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1977 και έκτοτε εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και τα ΕΛΤΑ ΑΕ ως Τοπογράφος Μηχανικός μέχρι το 2011. Το διάστημα 2001-2004 εργάστηκε στην ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ “ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΕ” ως Υπεύθυνη Έργου (Διευθυντής Τομέα) παρακολούθησης των αθλητικών εγκαταστάσεων Παραολυμπιακών Αγώνων και της προσβασιμότητας των ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Από το 2011 εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενη μηχανικός, εμπειρογνώμων προσβασιμότητας. Ασχολείται με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών), των υπηρεσιών, αγαθών και διαδικασιών από το 1988, οπότε και συμμετείχε στις Ομάδες Εργασίας του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ για τη σύνταξη των βασικών εθνικών προδιαγραφών σχεδιασμού για άτομα με αναπηρία “Σχεδιάζοντας για Όλους”, που ισχύουν έκτοτε μέχρι σήμερα. Συμμετείχε και συμμετέχει σε πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας Υπουργείων και λοιπών φορέων για θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας. Συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και συμμετέχει σε ομάδες εμπειρογνωμόνων του European Disability Forum.

Έχει συμμετάσχει με παρουσιάσεις και εισηγήσεις σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών συνεδρίων και ημερίδων, σε προγράμματα και έργα σχετικά με την προσβασιμότητα και την αναπηρία, καθώς και στη σύνταξη του εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις”, της σχετικής ΤΠ 1449 και του αντίστοιχου Κανονισμού για την καθιέρωση του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας, του τεύχους «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Επιτροπή Προσβασιμότητας, 2020), του τεύχους “Οδηγός για προσβάσιμες διαδρομές στη φύση” (ΕΣΑμεΑ, 2019), του τεύχους “Προσβασιμότητα και Αναπηρία” (ΕΣΑμεΑ, 2013), της “Μεθοδολογίας ελέγχου προσβασιμότητας δημοσίων υπηρεσιών και υποδομών” (Υπουργείο Εσωτερικών, 2009), του τεύχους “Προσβασιμότητα: το κλειδί για την εξάλειψη των διακρίσεων” (ΕΣΑμεΑ, 2005) και λοιπών εργαλείων και τεχνικών κειμένων. Έχει στο ενεργητικό της δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συγγραφή σχετικών βιβλίων και εγχειριδίων, καθώς και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ενημέρωσης ατόμων με αναπηρία, στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μηχανικών κ.λπ., σχετικών με την αναπηρία και την προσβασιμότητα.