Γεώργιος Αγγελόπουλος

Φωτογραφία του Γεώργιου Αγγελόπουλου

Μέλος

Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος, Καθηγητής. Διευθυντής του Εργαστηρίου Υλικών και Μεταλλουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, συντονιστής του διαπανεπιστημιακού δικτύου «Δίκτυο Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Αξιοποίησης Αποβλήτων», INVALOR (2017-2021), συντονιστής της επιτροπής αειφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2010-2020), Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (2017-2019), Αναπληρωτής Πρύτανεως Πανεπιστημίου Πατρών Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας (2014-2020), Μέλος Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (2021-σήμερα).

Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Αγγελόπουλος είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υλικών και Μεταλλουργίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, με αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών. Μεταλλουργικές Διεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών». Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας (2014-2020), καθώς και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (2017-2019). Ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία και οργάνωση της νέας πανεπιστημιακής υποδομής «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», η οποία έλαβε πρόσφατα και νομική υπόσταση εντασσόμενη στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά σε θέματα αξιοποίησης παραπροϊόντων, διεργασιών σε δομικά κεραμικά, τσιμέντων, γεωπολυμερών, πυρομεταλλουργικών διεργασιών, επιφανειακών, θερμικών, θερμοχημικών κατεργασιών μετάλλων, καθώς και μοντελοποίησης διεργασιών και θερμοχημικών προσομοιώσεων. Το έργο του συνοψίζεται σε περισσότερες των 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια. Είναι Πρόεδρος του Ενδοπανεπιστημιακού Πανελλήνιου Δικτύου «Δίκτυο Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Αξιοποίησης Αποβλήτων» και έχει χρηματίσει Συντονιστής της Επιτροπής Αειφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών που έλαβε την ανώτατη διάκριση,“worth of merit”, στη διεθνή αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες στον τομέα της βαριάς βιομηχανία, έχει πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό πραγματογνωμοσυνών, ιδιαίτερα στον τομέα αστοχίας μεταλλικών υλικών και έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών ή/και επιστημονικών επιτροπών Διεθνών ή Εθνικών Συνεδρίων. Διετέλεσε μέλος της Executive Committee στην επιτροπή F7 “Surface Characteristics” της κοινοπραξίας Άνθρακα και Χάλυβα καθώς και σύμβουλος φοιτητών στα προγράμματα Placement Erasmus-Socrates, Leonardo κλπ. Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών και διεθνών επιτροπών, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η American Society of Metals, η Ελληνική Κεραμική Εταιρία, η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρία, η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Αξιοποίησης Βιομηχανικών Παραπροϊόντων καθώς και η European Ceramic Society. Διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας “EU patent application 1260289” και “Process for Patent 20070100393”.