Έλενα Σουκάκου

Φωτογραφία της Έλενας Σουκάκου

Μέλος

H Έλενα Σουκάκου είναι Επίτιμη Επιστημονική Συνεργάτης στο Τμήμα Εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο του Roehampton, Ηνωμένο Βασίλειο, και διδάσκουσα στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ακαδημαϊκή και ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζονται στην ενταξιακή εκπαίδευση, πρώιμη εκπαιδευτική παρέμβαση και αποτελεσματικά μοντέλα δια βίου εκπαίδευσης. Εργάζεται ως ερευνήτρια και σύμβουλος εκπαιδευτικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού επιστημονικών εργασιών και κεφαλαίων βιβλίων.

Βιογραφικό

H Έλενα Σουκάκου είναι Επίτιμη Επιστημονική Συνεργάτης (Honorary Research Fellow) στη Σχολή Επιστημών της Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου του Roehampton, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ακαδημαϊκή και ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στην προσχολική εκπαίδευση και συγκεκριμένα, στην ενταξιακή εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία, στις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές, την αξιολόγηση της ένταξης και την υποστηρικτική δομή (μοντέλα δια βίου εκπαίδευσης), που αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συνδεόμενων με αυτήν μαθησιακών αποτελεσμάτων για όλα τα παιδιά. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας). Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών M.A. από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια των Η.Π.Α. (Early Childhood Special Education, Teachers College, Columbia University),  διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Μεγάλη Βρετανία (D.Phil. in Education, Department of Education, Oxford University) και μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Post Doctoral Research Program, Frank Porter Graham (FPG) Child Development Institute, University of North Carolina). Εν συνεχεία, εργάστηκε στο Λονδίνο ως Senior Lecturer, ερευνήτρια, και σύμβουλος εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Roehampton. Έχει εργαστεί για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια στον τομέα της προσχολικής ένταξης και στην ειδική εκπαίδευση ως ερευνήτρια, εκπαιδευτικός ειδική παιδαγωγός, και σύμβουλος εκπαιδευτικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας του Inclusive Classroom Profile (ICP), μιας καινοτόμου κλίμακας αξιολόγησης βέλτιστων ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών, που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ενταξιακής εκπαίδευσης. Για την έρευνα και το έργο της σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης ICP, βραβεύτηκε το 2013 με το Distinguished Early Career Award of the Early Education and Child Development από το American Education Research Association.  Η Έλενα Σουκάκου είναι μέλος του National Inclusion Institute του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, του International Early Childhood Environment Rating Scales (ERS) Network και του Division of Early Childhood, Council for Exceptional Children στις Η.Π.Α. Είναι συγγραφέας  μεγάλου αριθμού επιστημονικών εργασιών και κεφαλαίων βιβλίων.