Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Φωτογραφία του Ιωάννη Βαρδακαστάνη

Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

O Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία , Πρόεδρος του European Disability Forum , που εκπροσωπεί πάνω από 100 εκατομμύρια ευρωπαίους με αναπηρία στον διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόεδρος της International Disability Alliance , της οποίας κύρια αποστολή είναι η ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και ένας εκ των Αντιπροέδρων της Ομάδας ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), της τριτοβάθμιας κοινωνικής και συνδικαλιστικής οργάνωσης εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (ΟΚΕ) και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) που εκπροσωπεί άνω από 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία. Ως Πρόεδρός του συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Έθνη (2003–2006) για την κατάρτιση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Από το 2010 εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή-ΕΟΚΕ (EESC). Είναι μέλος της Ομάδας III– «Ευρώπη της Πολυμορφίας». Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος της Ομάδας ΙΙΙ της ΕΟΚΕ και από το 2020 είναι ένας εκ των Αντιπροέδρων του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης “Euromed”. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της «Ομάδας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία», στην οποία υπήρξε Πρόεδρος (2013-2015). Σήμερα είναι μέλος αυτής. Συνέβαλε στη συμμετοχή της ΕΟΚΕ (2016-2019) στην Ετήσια Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των κρατών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναδεικνύοντάς την σε πρωτοπόρο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ως εισηγητής έχει γνωμοδοτήσει για σημαντικές πρωτοβουλίες: διαρθρωτικά ταμεία, ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, βιώσιμη ανάπτυξη, θεματολόγιο 2030 ΟΗΕ . Αυτήν την περίοδο εισηγείται δύο γνωμοδοτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία. Είναι Ταμίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ατόμων με Αναπηρία (International Disability Alliance) που εκπροσωπεί σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άτομα με αναπηρία,  υπήρξε δε Αντιπρόεδρος (2010-2012) και Πρόεδρος (2012-2014) αυτής. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής της Οργάνωσης «Κοινωνία των Πολιτών στην Ευρώπη» (Civil Society in Europe) που αποτελείται από 28 ευρωπαϊκά δίκτυα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.