Γεώργιος Αυγουστίδης

Φωτογραφία του Γεώργιου Αυγουστίδη

Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόεδρος του Πα.Σ.Πα. Μακεδονίας – Θράκης. Mέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), καθώς και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ). Mέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού (ESCIF). Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χρηστών του Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ). Μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Αυγουστίδης υπήρξε υπάλληλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μέχρι το 1997, οπότε ύστερα από τροχαίο ατύχημα, κατέστη τετραπληγικός, συνεπεία κακώσεως νωτιαίου μυελού. Από το 2000 ενεγράφη μέλος του Παραρτήματος Μακεδονίας – Θράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών (Πα.Σ.Πα.), ενώ το 2007 ανέλαβε υπηρεσίες για πρώτη φορά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου. Το 2010 εξελέγη Πρόεδρος του Πα.Σ.Πα. Μακεδονίας – Θράκης, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Το 2011 εξελέγη μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), καθώς και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ). Παράλληλα, την ίδια χρονιά ανέλαβε καθήκοντα ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού (ΚΑΠΠΑ 2000). Το 2017 τοποθετήθηκε ως μέλος του Τμήματος Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑΠ). Έναν χρόνο αργότερα (2018) ορίσθηκε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού (ESCIF). Την ίδια χρονιά ανέλαβε χρέη Προέδρου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Το 2019 συμμετείχε ως μέλος του Παγκόσμιου Φορέα «DAY FOR TOMORROW», με έδρα τις ΗΠΑ, που μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων στα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες. Ακολούθως, το 2019, ορίσθηκε αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ), ενώ το 2021 του ανατέθηκαν καθήκοντα ως τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χρηστών του Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Την περίοδο 2004 έως 2007 υπήρξε αθλητής μπότσια (boccia) με πλήθος διακρίσεων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και ημερίδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέματα που αφορούν στην πρόσβαση, στην ποιότητα ζωής, στη φυσική ιατρική και αποκατάσταση και στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.