Γνωμοδοτήσεις

Σεπτέμβριος 2022

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας της ΕΑΠ για την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022 Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (εφεξής: Αρχή), κατά την 4η συνεδρίασή της στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, αποφάσισε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξέταση ζητημάτων σχετι...

η γνωμοδοτήση ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Καθολική προσβασιμότητα
Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
γνωμοδοτήσεις ανά σελίδα
1 - 1 από 1