Γνωμοδοτήσεις

Δεκέμβριος 2021

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021
ΤΕΤΑΡΤΗ
22
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία: Σήματα Πιστοποίησης Προσβασιμότητας

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) ενημερώθηκε σχετικά με την κατάθεση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στις 10.12.2021, νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Πρότυπ...

η γνωμοδοτήση ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Προσβασιμότητα
Σύμβαση ηνωμένων εθνών
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Πιστοποίηση Προσβασιμότητας
Σήματα Πιστοποίησης
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
γνωμοδοτήσεις ανά σελίδα
1 - 1 από 1