Εκθέσεις

Μάϊος 2023

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12
ΜΑΙΟΥ
Έκθεση Προόδου 2022

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ ή Αρχή) συστάθηκε και συγκροτήθηκε το 2021. Η αποστολή της καθορίζεται στον ιδρυτικό της ν. 4780/2021 (Α’ 30)1, ο οποίος προβλέπει ότι η ΕΑΠ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για το δικ...

Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Έκθεση Προόδου

Αύγουστος 2022

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Έκθεση Προόδου 2021

Το 2021 είναι η χρονιά της σύστασης και της συγκρότησης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ ή Αρχή) ως νομικής οντότητας, διαδικασία που ολοκληρώθηκε εντός τεσσάρων μηνών, με την έκδοση των απαιτούμενων νομικών και διοικητικών ...

Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Έκθεση Προόδου
Στρατηγικό Σχέδιο

Νοέμβριος 2021

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
ΚΥΡΙΑΚΗ
28
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου

Το 2021 είναι η χρονιά της σύστασης και της συγκρότησης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ ή Αρχή) ως νομικής οντότητας, διαδικασία που ολοκληρώθηκε μέσα σε τέσσερις μήνες, με την έκδοση των απαιτούμενων νομικών και διοικητικώ...

Προσβασιμότητα
Εθνικό Σχέδιο Δράσης
Απαιτήσεις Προσβασιμότητας
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
εκθέσεις ανά σελίδα
1 - 4 από 4