Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄110).

 Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της Οδηγίας) Κατάταξη θαλασσίων περιοχών και κατηγορίες επιβατηγών πλοίων 1. 1. 1. Οι θαλάσσιες περιοχές κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: "...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 221/2001 «Κανονισμός ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος των ταχυπλόων σκαφών (High Speed Craft)» (Α΄171).

Αρθρο 1 Ορισμοί   Στον παρόντα Κανονισμό ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στον Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών. Πέραν αυτών, κατά τον παρόντα Κανονισμό νοούνται ως: 1. Κ.Ε.Ε.Π.: Ο Κλάδο...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 316/2001 «Κανονισμός Επιθεώρησης των ανυψωτικών μέσων των πλοίων» (Α΄212).

Άρθρο 25 Σκελετός θαλαμίσκου και περίβλημα   1. Ο σκελετός του θαλαμίσκου, το δάπεδο και το περίβλημα, πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, σχεδιασμένα για ν’ αντέχουν στις δυ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 44/2011 «Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» (Α΄110).

Άρθρο 10 Απαιτήσεις για επιβάτες με ειδικές ανάγκες   1. Σε επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες