Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 57/1973 «ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΕΠΟΥΣΩΝ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» (Α'149)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αρθρo 1 : Περιπτώσεις παροχής κοινωνικής προστασίας 1. Το Κράτος διά του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και διά των υπό την εποπτείαν του Υπουργείου τούτου τελούντων φορέω...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 2646 της 20.10.1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.» (Α΄236).

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Κοινωνική Φροντίδα είναι η προστασία που παρέχεται σε άτομα ή ομάδες με προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης και αποσκοπεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ισότιμ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4578 της 03.12.2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄200).

2. Οι ήδη εκδοθείσες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπουργικές αποφάσεις για τον ορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων εξακολουθούν να ισχύουν...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44338 της 11.6.2019 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.» (Β΄2289).

Άρθρο 1 Αρχές Λειτουργίας Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας εφαρμόζουν και διέπονται από τις ακόλουθες αρχές: 1. α. Τις αρχές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2716/1999 και στο ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ψυχική Υγεία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2071 της 15.07.1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α΄123).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Άρθρο 91 Σκοποί και αρχές 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής αποκ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ψυχική Υγεία

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες